ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO/IEC 17025: ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

January 1, 2018

ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΑΡΑΣ – 1ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας – 2005

Δείτε όλη την μελέτη εδώ