Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Πληροφορικής προστιθέμενης αξίας, από τους «ειδικούς».

Η Algosystems, ο ευέλικτος, αξιόπιστος και άμεσα ανταποκρίσιμος συνεργάτης σας,  διασφαλίζει τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων σας, μέσα από μία ομάδα εξειδικευμένων και άρτια πιστοποιημένων μηχανικών, που αποδεικνύει καθημερινά πως ξέρει και λύνει και τα πιό απαιτητικά τεχνικά ζητήματα.

 

Το τεχνικό τμήμα της Algosystems, με τη συνεχιζόμενη κατάρτισή του βρίσκεται δίπλα σε κάθε πρόβλημα ή πρόκληση με στόχο την αποφυγή της διακοπής της παροχής υπηρεσιών στους εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς χρήστες του κάθε πελάτη της.

 

Μέσω της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, η Algosystems είναι σε θέση να καταγράψει τις μοναδικές προσδοκίες και να σχεδιάσει τη βέλτιστη λύση για κάθε εξειδικευμένη ανάγκη, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες πληροφορικής, που ξεκινούν από τη μελέτη της τωρινής υποδομής μέχρι και το σχεδιασμό και την προσφορά μίας νέας υλικοτεχνικής λύσης.

 

Το τμήμα διαχείρισης έργων (Project Management Office) ενταγμένο στην Τεχνική Διεύθυνση της εταιρίας, και τα πιστοποιημένα κατά PMP στελέχη του, αναλαμβάνουν να φέρουν σε πέρας το έργο «On Time» και φυσικά «On Budget» και «On Scope».

 

Κάθε έργο βέβαια δεν τελειώνει με την παράδοσή του και την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής. Τότε ξεκινάει η ουσιαστική εργασία της Τεχνικής Διεύθυνσης. Μέσα από τις συμβάσεις τεχνικής υποστήριξης που η εταιρεία προσφέρει, αναλαμβάνει σε προσυμφωνημένο χρόνο να ελέγχει και να αποκαταστήσει τυχόν δυσλειτουργίες ή πιθανές αστοχίες υλικού.

 

Μέσω της 24ωρης παρακολούθησης των συστημάτων monitoring και alarming διαμέσω του Network Operations Center (ΝΟC) και  Security Operations Center (SOC ) που διαχειρίζονται οι μηχανικοί μας, παρακολουθούμε την υποδομή των πελατών. Έτσι, σε περιπτώσεις σφαλμάτων αναλαμβάνουμε να εκτελέσουμε προσυμφωνημένες διαδικασίες επαναφοράς της λειτουργίας της προβληματικής υπηρεσίας.

 

Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, ενημερώνεται ο πελάτης και μέσω χρήσης μηχανικών δευτέρου και τρίτου επιπέδου καθώς και των προσυμφωνημένων διαδικασιών, επαναφέρεται η λειτουργικότητα της υπηρεσίας.

 

Επιπρόσθετα,  σε τακτά χρονικά διαστήματα καθορισμένα στο συμβόλαιο υποστήριξης του κάθε πελάτη, εκτελείται προληπτική συντήρηση (health check) εξοπλισμού. Μετά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων,  σημεία που πρέπει να προσεχθούν αναφέρονται και εκτελούνται εξυγιαντικές ενέργειες επίλυσης των ευπαθειών ή επικείμενων δυσλειτουργιών.

 

Σε πελάτες κυρίως του Χρηματοπιστωτικού τομέα, η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες ενοικίασης εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού (outsourcing ) για κάλυψη απαιτητικών τεχνικών αναγκών.

 

Τέλος, σε πελάτες που αναζητούν υπηρεσίες εκπαίδευσης από έμπειρους μηχανικούς πεδίου, η Algosystems παρέχει εξειδικευμένα, μη τυποποιημένα εκπαιδευτικά σεμινάρια.

WordPress Image Lightbox