ΙοΤ (Internet of Things)

IOT

Το Internet Of Things είναι ένα όρος που περιγράφει λύσεις που εμπλέκουν μαζικά έξυπνα συστήματα τα οποία περιλαμβάνουν συν-ανεπτυγμένα (co-engineered) αλληλοεπιδρώντα δίκτυα φυσικών στοιχείων (που περιέχουν ενσωματωμένη τεχνολογία επικοινωνίας και αισθητήρων και αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον) καθώς και υπολογιστικών στοιχείων (όπως gateways, servers, λογισμικό, cloud, φορητές συσκευές). Στόχος μέσω της αλληλεπίδρασης αυτής είναι να επιτευχθεί μεγαλύτερη αξία από αυτά τα στοιχεία αλλά και δημιουργία νέων υπηρεσιών με την ανταλλαγή και ανάλυση δεδομένων και μεταδεδομένων με τον κατασκευαστή, τον λειτουργό, τον τελικό χρήστη και άλλα δικτυωμένα ή συνδεδεμένα στοιχεία.

 

Μια εταιρεία που μπορεί και παρέχει επιτυχημένες λύσεις IoT, είτε industrial ΙoΤ (ΙΙoΤ) (το IIoT σχετίζεται πολύ στενά με το Industry 4.0, σχεδόν συνώνυμα), με έμφαση στην παραγωγή κάποιου προϊόντος, είτε consumer ΙoΤ με έμφαση στην «κατανάλωση» κάποιου προϊόντος, πρέπει να έχει ισχυρό know-how σε όλα τα στάδια του κύκλου μίας λύσης IoΤ, ξεκινώντας από το πεδίο (όργανα, sensors, actuators), προχωρώντας στα ασφαλή δίκτυα επικοινωνιών, στα συστήματα τοπικής υπολογιστικής και αποθήκευσης, στα συστήματα cloud υπολογιστικής και αποθήκευσης, στα mobile συστήματα (tablets, smartphones), στα λογισμικά ανάλυσης στοιχείων και βεβαίως στην ίδια την ανάπτυξη λογισμικών.

 

Mέσω μίας λύσης ΙΙοΤ, επιτυγχάνεται:

  • H άμεση ενημέρωση του επιπέδου απόδοσης από κάθε κομμάτι του εξοπλισμού και της γραμμής παραγωγής
  • H συλλογή δεδομένων λειτουργίας μέσω ΙοΤ και data analytics
  • Η ανάπτυξη στρατηγικού προγραμματισμού που ωθεί την κερδοφορία και την απόδοση στο πλαίσιο της βιωσιμότητας
  • Η αυξημένη δυνατότητα λήψης αποφάσεων και προτεραιοποίησης projects

 

Η Algosystems, η οποία αντιμετωπίζει ολιστικά την τεχνολογία και δραστηριοποιείται τόσο στον αυτοματισμό όσο και στην πληροφορική, είναι ιδανικά τοποθετημένη όσον αφορά στην εμπλοκή της με το IOT, με το οποίο και ασχολείται τα τελευταία 15 έτη και έχει ολοκληρώσει πολλαπλά έργα βιομηχανικού κυρίως ΙοΤ (IIoT).

 

Η επιχειρηματική μονάδα Αυτοματισμών της Algosystems ασχολείται εδώ και χρόνια με θέματα πεδίου (όπως όργανα, sensors, actuators), με τον αυτοματισμό και τον έλεγχο, με SCADA και machine-to-machine λύσεις και βεβαίως με την εγκατάσταση και υποστήριξη πολύ μεγάλων παρόμοιων λύσεων στο χώρο της βιομηχανίας, των εθνικών οδών, του αυτοματισμού κτηρίων κλπ. καλύπτοντας απαιτήσεις του Industrial IoT. Επίσης, η μονάδα Πληροφορικής και Επικοινωνιών ασχολείται μεταξύ άλλων εδώ και χρόνια, με ασφαλή wired και wireless δίκτυα, με λύσεις cloud και με λύσεις υπολογιστικής και αποθήκευσης. Τέλος, η μονάδα Business Software, κατασκευάζει εδώ και πολλά έτη επιχειρησιακό λογισμικό, λογισμικό που καλύπτει απαιτήσεις τραπεζών, ασφαλιστικών εταιριών, εταιριών ακτοπλοΐας, καλύπτοντας μεταξύ άλλων και ανάγκες anomaly detection και fraud detection και άλλων τύπων data analysis. Έτσι, η Algosystems βλέπει εδώ και χρόνια την ενασχόλησή της με το IοT ως μία φυσική της εξέλιξη, διαθέτοντας ένα σημαντικό οικοσύστημα διεθνών συνεργατών, που της παρέχει τη δυνατότητα να ανταπεξέρχεται επιτυχώς στις ανάγκες των πελατών της. Επιπλέον, η  Algosystems διαθέτει προσωπικό με πολυετή εμπειρία στις τεχνολογίες αυτοματισμού και IT, το οποίο καταρτίζεται συνεχώς στη σταδιακή ενσωμάτωση της ΙοΤ φιλοσοφίας, των τεχνολογιών και των πρακτικών εφαρμογών στις υπάρχουσες δομές αυτοματισμού, με νέο και σύγχρονο ΙοΤ εξοπλισμό και έμφαση στα νέα πρότυπα του Industry 4.0.

 

Το στοιχείο κλειδί στο IοT είναι η παραγωγή νέας αξίας για όλους τους εμπλεκόμενους στην υλοποίηση μιας λύσης IοT. Το IοT ξεκλειδώνει νέες διαστάσεις αυτοματοποίησης και βελτίωσης, είτε στη παραγωγή είτε στην αξιοποίηση ενός προϊόντος και προάγει νέες μορφές υπαρχόντων business models προς νέες διαστάσεις, είτε παράγει πλήρως καινοτόμα business models.

WordPress Image Lightbox