Συστήματα SCADA στη Βιομηχανία

Συστήματα SCADA στη ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η Algosystems διατηρεί στρατηγικές συνεργασίες με εταιρείες ανάπτυξης SCADA (Supervisory control and data acquisition), γεγονός το οποίο προσφέρει ευρύ φάσμα λύσεων και εφαρμογών.

Το βιομηχανικό management καθώς και η διαχείριση κυκλοφορίας εμπεριέχει μια εξελισσόμενη απαίτηση για συνεχή πληροφόρηση, η οποία εκπορεύεται από τις απαιτήσεις της άμεσης και αποτελεσματικής επέμβασης σε οποιαδήποτε έκτακτη συγκυρία. Τα προγράμματα λογισμικού SCADA παρέχουν τη λύση για την ενσωμάτωση των πληροφοριών σχετικών με τις βιομηχανικές διεργασίες και τα κυκλοφοριακά σε μια συνεκτική πλατφόρμα σε πραγματικό χρόνο.

Τα προγράμματα λογισμικού SCADA χρησιμοποιούνται σε πληθώρα εφαρμογών, management γραμμών παραγωγής, εγκαταστάσεις διαχείρισης και επεξεργασίας υδάτων, συστήματα μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Τα σύγχρονα συστήματα SCADA ενσωματώνουν σταδιακά τεχνολογίες Internet of Things μέσα από την αναπτυσσόμενη χρήση του cloud computing και παρέχουν πλήρεις λύσεις σε HMI (Human Machine Interface) εφαρμογές. Επιπροσθέτως προσφέρουν ευέλικτες δυνατότητες συγκεκριμένων λύσεων που μπορούν να καλύψουν τις αυξανόμενες απαιτήσεις πελατών. Η σύνδεση σε πραγματικό χρόνο με πολλαπλές πηγές δεδομένων, καθώς και οι απαραίτητες υπηρεσίες για τις εκάστοτε εφαρμογές, περιλαμβάνονται στην αρχιτεκτονική του συστήματος.

WordPress Image Lightbox