Αυτοματισμός & Έλεγχος

Αυτοματισμός & Έλεγχος

H Algosystems, με τεράστια εμπειρία ως System Integrator στον τομέα του Αυτοματισμού & Ελέγχου είναι σε θέση να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις, από το σχεδιασμό τους μέχρι την υλοποίησή τους, που καλύπτουν τομείς βιομηχανικού αυτοματισμού, αυτοματισμού κτιρίων και τομέα μεταφορών.

Διαθέτοντας εξειδικευμένο προσωπικό με εμπειρία στο πεδίο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και στρατηγικές συνεργασίες με μεγάλους διεθνείς κατασκευαστές, είμαστε σε θέση να παρέχουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες κάθε συστήματος, με αναφορές σε έργα οδοποιίας και σηράγγων, σιδηροδρομικών μεταφορών και ελέγχου ενεργειακών υποσταθμών, ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS), βιομηχανικής παραγωγής και κτιριακού ελέγχου (BMS) και σχεδιασμού ολοκληρωμένων συστημάτων εποπτικού ελέγχου (SCADA).

Το υλικό και το λογισμικό που προσφέρουμε υποστηρίζει IIoT (Industrial Internet of Things) τεχνολογίες, ακολουθώντας τα πρότυπα του Industry 4.0 και μπορεί να διασυνδεθεί με υπηρεσίες και εφαρμογές στο cloud.

Στόχος μας είναι να παρακολουθούμε τις συνεχείς εξελίξεις στον κλάδο και να εφαρμόζουμε τα Διεθνή πρότυπα, στη σχεδίαση συστημάτων καθώς και στην ανάπτυξη λογισμικού.

WordPress Image Lightbox