Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

BUSINESS CONTINUITY

Η ιδιαίτερη φύση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας καθιστούσε αναγκαία την επιχειρησιακή συνέχειά του και την ελεγχόμενη έκθεσή του σε έκτακτα συμβάντα που θα απειλούσαν τη διακοπή της απρόσκοπτης λειτουργίας του.

Το έργο της επιχειρησιακής συνέχειας σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και υποστηρίζεται απο την Algosystems. Η υποδομή του DR site φιλοξενείται σε ένα απο τα μεγαλύτερα DataCenters  της Αττικής.

Οι υπηρεσίες Business Continuity που παρέχονται, δίνουν στο Ταμείο εγγυημένο χώρο εργασίας και διαθεσιμότητα υποδομής προκειμένου να είναι σε θέση να συνεχίσει τη λειτουργία του  χωρίς διακοπή , ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο απώλειας εσόδων ή φήμης.

WordPress Image Lightbox