Τηλεπικοινωνιακές Υποδομές & Διαχείριση Δεδομένων

Βιομηχανικά Δίκτυα PAC/Ethernet TCP/IP

Στις λύσεις ανοικτής οδοποιίας, η αποτελεσματική διασύνδεση κομβικών στοιχείων σε σύγχρονες δομές αποτελεί τη βάση για την εύρυθμη συνεργασία μεταξύ κεντρικών και περιφερειακών συσκευών. Παρακαλούμε δείτε εδώ μία αναλυτική περιγραφή της λύσης.

WordPress Image Lightbox