Τηλεπικοινωνιακές Υποδομές & Διαχείριση Δεδομένων

Βιομηχανικά Δίκτυα PAC/Ethernet TCP/IP

H αποτελεσματική διασύνδεση κομβικών στοιχείων σε σύγχρονες δομές αποτελεί τη βάση για την εύρυθμη συνεργασία μεταξύ κεντρικών και περιφερειακών συσκευών. Οι Ελεγκτές Αυτοματισμού σπάνια λειτουργούν μεμονωμένα. Ακόμη και σε γεωγραφικά συνεκτικές περιοχές, όπως μια μονήρης γραμμή παραγωγής, το συνολικό σύστημα χαρακτηρίζεται από μια διευρυμένη τοπολογία. Ο γενικός αυτός κανόνας εφαρμόζεται πιο φυσικά σε κατανεμημένα συστήματα όπως αυτοκινητόδρομους και σιδηρόδρομους, όπου η έκταση που απαιτείται να καλυφθεί από το σύστημα παρακολούθησης είναι μεγαλύτερου εύρους.

Παρόλ’αυτά, ο κεντρικός έλεγχος απαιτεί μια συνολική προσέγγιση απέναντι σε ένα κατανεμημένο σύστημα, με τη συνακόλουθη χρησιμοποίηση Δικτύων PAC καθώς και οπτικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων στις περισσότερες εφαρμογές. Με τη χρήση τοπολογιών βρόχων στα Δίκτυα Αυτοματισμού, ακόμα και στην περίπτωση που περισσότεροι από έναν κόμβο παρουσιάσουν σφάλμα, η συνολική ακεραιότητα του συστήματος διατηρείται.

Η αξιοπιστία των δικτύων οπτικών ινών είναι μεγίστης σημασίας για τη λειτουργία κυκλοφοριακών υποδομών. Το σύστημα παρέχει πληροφορίες στα κέντρα ελέγχου, τα οποία παρακολουθούν και διαχειρίζονται συστήματα σημάτων, συναγερμούς και κυκλοφοριακή ροή. Στη βιομηχανία, ο αναπτυσσόμενος αυτοματισμός των διεργασιών παραγωγής έχει οδηγήσει τις στιβαρές υποδομές οπτικών ινών στο να αποτελούν μία από τις πιο απαραίτητες προδιαγραφές και απαιτήσεις για την αξιοπιστία της παραγωγικής διεργασίας. Τα εργοστασιακά συστήματα ανταλλάσουν σημαντικά μετρητικά στοιχεία και στοιχεία ελέγχου με τους κεντρικούς επεξεργαστές. Επίσης, το βιομηχανικό περιβάλλον έχει υψηλές απαιτήσεις και επιβαρύνει τα επικοινωνιακά συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν.

Οι κατάλληλες τηλεπικοινωνιακές λύσεις για τη διασύνδεση και τον έλεγχο πολλαπλών σημείων δίνουν έμφαση σε:

 • Μείωση του κόστους συντήρησης μέσω της αδιάλειπτης συντήρησης και επισκευής
 • Αποτροπή ζημιών μέσω της μείωσης των κόμβων δικτύου που μπορούν να επηρεαστούν από βλάβες
 • Τεχνική αποφυγή κινδύνων με τη βοήθεια επιπλέον εφεδρείας
 • Στιβαρό σχεδιασμό, υψηλούς χρόνους ζωής, μειωμένα κόστη συντήρησης
 • Προγραμματισμό, εκκίνηση συστημάτων

Η Algosystems παρέχει εξειδικευμένες λύσεις για την εγκατάσταση και παραμετροποίηση δικτύων αυτοματισμού με έμφαση στη συνεχή λειτουργία κάτω από απαιτητικές συνθήκες. Μερικά από τα χαρακτηριστικά των δικτύων είναι:

 • Λειτουργία σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιακών συνθηκών (extended temperature range) 0-70degC
 • Δυνατότητα εφεδρείας της παροχής ρεύματος
 • Υποστήριξη πρωτοκόλλων δικτυακής εφεδρείας όπως STP/RSTP C-Ring κ.α.
 • Υποστήριξη εικονικών δικτύων (VLAN)
 • Υποστήριξη βιομηχανικών πρωτοκόλλων όπως Modbus/ Profibus κ.α.
 • Κεντρική παρακολούθηση μέσω NMS
 • Εύκολος προγραμματισμός και αντικατάσταση
WordPress Image Lightbox