Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων. Πόσο ασφαλής αισθάνεστε ότι είναι η επιχείρησή σας;

Η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων μίας επιχείρησης είναι μία κρίσιμης σημασίας ανάγκη για τη λειτουργία κάθε επιχείρησης. Οι κίνδυνοι πολλοί και διαφοροποιούμενοι, ακόμα και κάθε μέρα και τα όσα διακυβεύονται για την  εύρυθμη λειτουργία και την εικόνα μία επιχείρησης σε περίπτωση συμβάντων κυβερνοασφάλειας, πολλά.

Για την Algosystems, η ενασχόληση με την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων ήταν μία φυσική εξέλιξη λόγω του επιχειρησιακού της χαρακτήρα. Από την απλή υλοποίηση ενός Next Generation Firewall και τη συμμόρφωση μίας εταιρίας κατά GDPR έως την πλήρη διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών μίας εταιρίας, η Algosystems διαθέτει την τεχνογνωσία, τις υποδομές και το ανάλογο πιστοποιημένο προσωπικό έτσι ώστε να μπορεί να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας. Υπηρεσίες σχεδιασμού, υλοποίησης, υποστήριξης και λειτουργίας λύσεων ανεξαρτήτως μεγέθους ή πολυπλοκότητας σε συνεργασία με τους πλέον αξιόπιστους κατασκευαστικούς Οίκους, από τους οποίους η εταιρία φέρει και τις ανάλογες πιστοποιήσεις και εξειδικεύσεις.

 

Ακόλουθα, ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες από τις λύσεις ασφάλειας πληροφοριών.

  • Internet Access Protection.

Υλοποίηση συστημάτων Next Generation Firewalls με υπηρεσίες Unified Management (Application Visibility, Intrusion Prevention, URL Filtering, Advanced Threat Intelligence & Protection). Τα συστήματα αυτά διαφέρουν ανάλογα με το εύρος της διαδικτυακής πύλης που προστατεύουν και την απαιτούμενη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν.

  • Intranet Access Protection.

Υλοποίηση συστημάτων Next Generation Firewalls για τη διασφάλιση εσωτερικών δικτυακών ροών δεδομένων και τη διαχείριση δικτυακών ζωνών.

  • Next Generation Authentication, Authorization, and Accounting.

Η υλοποίηση αυτής της υπηρεσίας έχει στόχο την συνολική και συσχετισμένη διαχείριση της πιστοποίησης της εξουσιοδότησης και τη λογιστικής       όλων των δικτυακών μονάδων (συστήματα, χρήστες, διαχειριστές).

  • Data Loss / Leakage Protection.

Υπηρεσία προστασίας από την μη εξουσιοδοτημένη διαρροή δεδομένων.

  • Data Encryption.

Μηχανισμοί κωδικοποίησης δεδομένων. Από τον δίσκο ενός φορητού υπολογιστή, μέχρι ένα file share σε ένα διακομιστή, έως και μία βάση δεδομένων.

  • Mobile Device Management.

Υπηρεσία διαχείρισης φορητών συσκευών όπως smart phones & tablets, με στόχο την διασφάλιση των εταιρικών δεδομένων που περιέχουν ή διαχειρίζονται.

  • Internal threat protection

Με ειδικά λογισμικά ελέγχεται real-time η πρόσβαση σε/και η χρήση επιλεγμένων κεντρικών εταιρικών συστημάτων από συγκεκριμένους χρήστες, π.χ. από τους privileged users οι οποίοι εκ φύσεως έχουν ισχυρά δικαιώματα.

  • Network Operations Center.

Υπηρεσίες Logging, Monitoring & Alarming με σκοπό την επίτευξη υψηλής διαθεσιμότητας των επιχειρησιακών δικτύων. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται “as a service” από το NOC που διαθέτει η εταιρία. Κατά περίπτωση η Algosystems υλοποιεί “ on premise” υποδομές NOC για την παρακολούθηση ιδιωτικών δικτύων και υποδομών.

  • Security Operations Center.

To Cyber A είναι η νέα επένδυση της Algosystems στον χώρο της κυβερνοασφάλειας, το νέο της Security Operations Center.

Σήμερα, η ανάγκη ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων σε θέματα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, σε επενδύσεις σε νέες ασφαλέστερες τεχνολογίες αλλά και στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού τους για την τήρηση θεμελιωδών κανόνων ασφάλειας και την εδραίωση ενός ασφαλούς ηλεκτρονικού περιβάλλοντος, είναι πιό επιτακτική από ποτέ .

WordPress Image Lightbox