Βιομηχανικά PLCs

PAC_PLC Ελεγκτές Αυτοματισμού (Programmable Automation Controller )

O Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής PLC αποτελεί την καρδιά του συστήματος Αυτομάτου Ελέγχου και ενδείκνυται για χρήση σε βιομηχανικά περιβάλλοντα, λόγω της στιβαρής του κατασκευής. Παρέχει τη δυνατότητα λειτουργίας σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, αυξημένη υγρασία ή υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης.

Λειτουργώντας ως προγραμματιζόμενος βιομηχανικός υπολογιστής, μπορεί να εκτελέσει λογισμικό πρακτικά για κάθε εφαρμογή αυτοματισμού, σκανάρωντας πολλαπλές αναλογικές και ψηφιακές εισόδους από εξωτερικές συσκευές σε χρόνο millisecond και στέλνοντας τις κατάλληλες εντολές ελέγχου, ελαττώνοντας έτσι το χρόνο των κλασικών αυτοματισμών με ρελέ, κατά πολλές τάξεις μεγέθους. Μπορεί επίσης να λειτουργήσει stand-alone ελεγκτής είτε να ενσωματωθεί στο συνολικό σύστημα SCADA.

H Algosystems διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό μηχανικών, οι οποίοι ειδικεύονται στις εφαρμογές προγραμματισμού PLC και στην ανάπτυξη λογισμικού, σε πρότυπες πλατφόρμες και γλώσσες προγραμματισμού.

Επιπροσθέτως, λόγω των ενδεχόμενων σοβαρών περιβαλλοντικών, οικονομικών και ανθρωπιστικών επιπτώσεων των βιομηχανικών ατυχημάτων, η ασφάλεια αναδεικνύεται ως καθοριστικός παράγοντας για τις εταιρείες οι οποίες αναπτύσσουν αρχιτεκτονικές ασφαλείας στους ελεγκτές, με εσωτερικές διαγνωστικές διεργασίες και τοπολογίες εφεδρείας για κρίσιμα συστήματα. Οι προδιαγραφές ασφαλείας είναι σχεδιασμένες να ελαχιστοποιούν κινδύνους όπως :

  • Λανθασμένες προδιαγραφές
  • Παραλείψεις στις προδιαγραφές
  • Αστοχίες υλικού
  • Συστημικές αστοχίες υλικού και λογισμικού
  • Περιβαλλοντικούς παράγοντες
  • Βυθίσεις τάσεως παροχής ενέργειας

Συμπερασματικά, οι PLC Λογικοί Ελεγκτές αποτελούν τη βάση του συστήματος αυτοματισμού και ανταποκρίνονται  όχι μόνο στις κλασικές προκλήσεις μειώσεων κόστους και βελτιστοποίησης εργασιών, αλλά εξασφαλίζουν επίσης την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία νευραλγικών και κρίσιμων συστημάτων.

WordPress Image Lightbox