Ευκαιρίες Καριέρας

Calibration Engineer

Η Algosystems επιθυμεί να προσλάβει στο τμήμα Μετρολογίας της το οποίο είναι Market Leader στις λύσεις Μετρολογίας, έναν ταλαντούχο Τεχνικό Διακρίβωσης (Calibration Engineer) o oποίος/ η οποία θα αναλάβει να:

  • Υλοποιεί εργασίες διακρίβωσης μετρολογικού εξοπλισμού και τα αντίστοιχα calibration reports.
  • Υλοποιεί εργασίες διακρίβωσης επιτόπου στις εγκαταστάσεις των πελατών ανά την Ελλάδα.
  • Υλοποιεί ειδικές και state of the art μετρήσεις ακριβείας.
  • Υλοποιεί και διατηρεί υψηλά στάνταρ ποιότητας στο εργαστήριο διακριβώσεων σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρχές και κατευθυντήριες γραμμές
  • Παρακολουθεί στενά τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών

Απαραίτητα προσόντα

Εμπειρία σε τεχνικές μετρήσεων ακριβείας (π.χ. διαστάσεις, μάζα, θερμοκρασία, κλπ) θα θεωρηθεί προσόν όπως και η εμπειρία σε ποιοτικό έλεγχο και σε  ISO  (ISO/IEC 17025, ISO 9001). Eπιπλέον απαιτούμενα προσόντα:

Γνώσεις πληροφορικής

Βασικές γνώσεις  statistical control analysis

Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψηφίους.

Άδεια Οδήγησης

Στείλτε το βιογραφικό σας στην Αlgosystems στο hr[at]algosystems[dot]gr με τον κωδικό CAL_ENG ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ

WordPress Image Lightbox