Ευκαιρίες Καριέρας

Calibration Engineer

Η Algosystems επιθυμεί να προσλάβει στο τμήμα Μετρολογίας της το οποίο είναι και Market Leader στις λύσεις Μετρολογίας, έναν ταλαντούχο Calibration Engineer o oποίος/ η οποία θα αναλάβει να

 • Ολοκληρώνει διακριβώσεις καθώς και τα αντίστοιχα reports
 • Oλοκληρώνει onsite διακριβώσεις
 • Ταξιδεύει για επαγγελματικούς λόγους ανά την Ελλάδα
 • Αναπτύξει, αποτυπώνει και διατηρεί διαδικασίες ISO (ISO/IEC 17025), βασισμένες σε επιστημονικές αρχές, τεχνική ανάλυση προβλημάτων και σε απαιτήσεις ακριβείας
 • Ολοκληρώνει uncertainty evaluation και analysis για μετρητικά στάνταρ και αντίστοιχες διαδικασίες
 • Ολοκληρώνει ειδικές και state of the art μετρήσεις ακριβείας
 • Αναπτύσσει ολοκληρώνει και διατηρεί υψηλά στάνταρ ποιότητας στο εργαστήριο διακριβώσεων σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρχές και κατευθυντήριες γραμμές
 • Παρακολουθεί στενά τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών

Απαραίτητα προσόντα

 • Τουλάχιστον δύο χρόνια εμπειρία σε τεχνικές μετρήσεις ακριβείας (π.χ. διαστάσεις, μάζα, θερμοκρασία, κλπ)
 • Εμπειρία σε ποιοτικό έλεγχο και σε  ISO  (ISO/IEC 17025, ISO 9001) θα θεωρηθεί προσόν
 • Γνώσεις πληροφορικής
 • Βασικές γνώσεις  statistical control analysis
 • Εξαιρετική γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 • Οι εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψηφίους θα θεωρηθεί προσον
 • Άδεια Οδήγησης

Πτυχίο:

Mechanical / Electrical Engineer (Πολυτεχνείου ή ΤΕΙ)

Στείλτε το βιογραφικό σας στην Αlgosystems στο hr[at]algosystems[dot]gr με τον κωδικό METΡΟΛΟΓΙΑ

WordPress Image Lightbox