Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η έννοια της εταιρικής υπευθυνότητας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κοινωνία και το κοινωνικό σύνολο. Η Algosystems, είναι εδώ και δεκαετίες  ενεργή και συνδεδεμένη με την ευρύτερη κοινωνία και τους εργαζομένους της. Είναι για αυτήν αυτόνοητο πως αναγνωρίζει τις ευθύνες που της αναλογούν τόσο απέναντι στα στελέχη της όσο και στην ευρύτερη κοινωνία, γεγονός που προσπαθεί να το κάνει πράξη στην καθημερινή της δραστηριότητα. Η εταιρία παραμένει σε εγρήγορση και δρα μαζί με τους εργαζομένους της αποτελεσματικά, υποστηρίζοντας δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Η Αlgosystems σέβεται το περιβάλλον και επικεντρώνεται σε ενέργειες που αφορούν και επηρεάζουν τον άνθρωπο μέσα από τη σχέση του με αυτό. Η Algosystems προωθεί έναν καθημερινό τρόπο δράσης που προάγει την ανακύκλωση σε όλες της μορφές της. Είναι αρωγός σε περιβαλλοντικά προγράμματα που χαίρουν τη στήριξη των εργαζομένων της ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο, όπως π.χ. εξειδικευμένα προγράμματα ανακύκλωσης και ταυτόχρονης στήριξης ομάδων αστέγων αλλά και στήριξης παιδιών με ειδικές ανάγκες.

Παράλληλα, όσον αφορά στον πυλώνα άνθρωπο, με τη στήριξη των εργαζομένων και της Διοίκησης, η εταιρία έχει συνεισφέρει επανειλημμένα και αποτελεσματικά στη στήριξη γνωστών Οργανισμών,  δωρίζοντας είδη πρώτης ανάγκης και σχολικά είδη για τα παιδιά που μαστίζονται τα τελευταία χρόνια από την Οικονομική Κρίση. Επιπλέον, κατά το ίδιο σκεπτικό και αγκαλιάζοντας προσπάθειες και Οργανισμούς που προστατεύουν τα παιδιά, η εταιρία έχει προχωρήσει σε δωρεές τεχνολογικού εξοπλισμού, εξασφαλίζοντας καλύτερη τεχνολογική υποδομή, αύξηση παραγωγικότητας  και μείωση λειτουργικού κόστους.

Η εταιρία όπως και οι ανάγκες της κοινωνίας εξελίσσονται. Νέα προγράμματα σχεδιάζονται και εντάσσονται στις μελλοντικές υλοποιήσεις έργων εταιρικής υπευθυνότητας με κέντρο το παιδί, την ένδοια, την εκπαίδευση και τον τομέα της υγείας και του αθλητισμού.

WordPress Image Lightbox