Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η έννοια της εταιρικής υπευθυνότητας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κοινωνία και το κοινωνικό σύνολο. Η Algosystems, είναι εδώ και δεκαετίες  ενεργή και συνδεδεμένη με την ευρύτερη κοινωνία και τους εργαζομένους της. Είναι για αυτήν αυτόνοητο πως αναγνωρίζει τις ευθύνες που της αναλογούν τόσο απέναντι στα στελέχη της όσο και στην ευρύτερη κοινωνία, γεγονός που προσπαθεί να το κάνει πράξη στην καθημερινή της δραστηριότητα. Η εταιρία παραμένει σε εγρήγορση και δρα μαζί με τους εργαζομένους της αποτελεσματικά, υποστηρίζοντας δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Η Αlgosystems σέβεται το περιβάλλον και επικεντρώνεται σε ενέργειες που αφορούν και επηρεάζουν τον άνθρωπο μέσα από τη σχέση του με αυτό. Η Algosystems προωθεί έναν καθημερινό τρόπο δράσης που προάγει την ανακύκλωση σε όλες της μορφές της. Είναι αρωγός σε περιβαλλοντικά προγράμματα που χαίρουν τη στήριξη των εργαζομένων της ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο, όπως π.χ. εξειδικευμένα προγράμματα ανακύκλωσης και ταυτόχρονης στήριξης ομάδων αστέγων αλλά και στήριξης παιδιών με ειδικές ανάγκες.

Παράλληλα, όσον αφορά στον πυλώνα άνθρωπο, με τη στήριξη των εργαζομένων και της Διοίκησης, η εταιρία έχει συνεισφέρει επανειλημμένα και αποτελεσματικά στη στήριξη γνωστών Οργανισμών,  δωρίζοντας είδη πρώτης ανάγκης και σχολικά είδη για τα παιδιά που μαστίζονται τα τελευταία χρόνια από την Οικονομική Κρίση. Επιπλέον, κατά το ίδιο σκεπτικό και αγκαλιάζοντας προσπάθειες και Οργανισμούς που προστατεύουν τα παιδιά, η εταιρία έχει προχωρήσει σε δωρεές τεχνολογικού εξοπλισμού, εξασφαλίζοντας καλύτερη τεχνολογική υποδομή, αύξηση παραγωγικότητας  και μείωση λειτουργικού κόστους.

Η εταιρία όπως και οι ανάγκες της κοινωνίας εξελίσσονται. Νέα προγράμματα σχεδιάζονται και εντάσσονται στις μελλοντικές υλοποιήσεις έργων εταιρικής υπευθυνότητας με κέντρο το παιδί, την ένδοια, την εκπαίδευση και τον τομέα της υγείας και του αθλητισμού.

Mέσα στο 2020, η εταιρία προχώρησε στις παρακάτω ενέργειες:

*Παρέδωσε προς “Το Χαμόγελο του Παιδιού”, δωρεά της σε εξοπλισμό switching. Ο εξοπλισμός χρησιμοποιήθησε για τις ανάγκες του Κέντρου Άμεσης Κοινωνικής και Ιατρικής Επέμβασης του Οργανισμού, στον Πειραιά και στο Ρέθυμνο.

*Χορήγησε στην «Κιβωτό του Κόσμου» laptops τελευταίας τεχνολογίας για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες τηλε-εκπαίδευσης των παιδιών που διαμένουν στις δομές ολοήμερης φιλοξενίας στην Αθήνα, στον Πειραιά και στην Άνοιξη. Παράλληλα, εκτός του να παρέχει τα μέσα για να μπορέσουν τα παιδιά στην «Κιβωτό του Κόσμου» να δώσουν το παρόν στην σχολική τους τάξη εξ’ αποστάσεως, η Algosystems θέτει βάσεις μέσω της δωρεάς αυτής για την εξοικειώση τους με την τεχνολογία και τις νέες μορφές σύγχρονης εκπαίδευσης.

*Παρέδωσε στους “Γιατρούς του Κόσμου” ιδιαίτερα σημαντική χρηματική δωρεά για την στήριξη του Προγράμματός τους ενάντια στον Covid 19 στην χώρα μας που απευθύνεται στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

WordPress Image Lightbox