Advanced Traffic Management Systems

Συστήματα Εποπτείας Σηράγγων Και Αυτοκινητοδρόμων

Η Algosystems, έχοντας χρόνια εμπειρία στη διαχείριση σηράγγων και αυτοκινητοδρόμων, παρέχει ένα σύνολο από άλλα συστήματα εποπτείας και έγκαιρης ενημέρωσης προς του χειριστές και διαχειριστές των έργων. Μερικά από τα συστήματα αυτά είναι:

 1. Weigh In Motion (WIM): Το σύστημα WIM παρέχει δυνατότητα «ζυγίσματος» οχημάτων εν κινήσει μέσω ειδικών αισθητήρων κάτω από την άσφαλτο. Το πλεονέκτημα των συστημάτων αυτών είναι ότι δε χρειάζεται να έρθει το όχημα σε στάση και μπορούν να εγκατασταθούν σε οποιαδήποτε λωρίδα του δρόμου χωρίς την απαίτηση ειδικού ζυγιστικού χώρου.
 2. Συστήματα ανίχνευσης υπέρυψου οχήματος (OVDS): Τα συστήματα αυτά ελέγχουν το ύψος των οχημάτων σε περίπτωση που αυτά εισέρχονται σε περιοχές περιορισμένου ύψους όπως οι σήραγγες. Τα συστήματα αυτά συνδέονται με ειδικές πινακίδες που ειδοποιούν εγκαίρως τους οδηγούς και τους χειριστές και εκτρέπουν το όχημα εκτός του αυτοκινητοδρόμου.
 3. Συστήματα αναγνώρισης πινακίδων (LPR): Τα συστήματα αυτά έχουν τη δυνατότητα φωτογράφισης και αναγνώρισης των χαρακτήρων των πινακίδων των οχημάτων. Συνδυάζονται με άλλα συστήματα όπως τα WIM και OVDS και σκοπό έχουν την καταγραφή των οχημάτων που παραβιάζουν τους κανόνες λειτουργίας του εκάστοτε αυτοκινητόδρομου.
 4. Συστήματα ανίχνευσης πυρκαγιάς: Τα συστήματα αυτά παρέχουν γραμμική απεικόνιση της θερμοκρασίας των σηράγγων με τη χρήση οπτικών ινών. Σε περίπτωση πυρκαγιάς ενεργοποιούν υπερκείμενα συστήματα όπως του αερισμού, του φωτισμού και του ελέγχου κυκλοφορίας για την έγκαιρη αντιμετώπιση του συμβάντος. Η αναγνώριση πυρκαγιάς γίνεται είτε από την υπέρβαση της θερμοκρασίας είτε από την υπέρβαση του ρυθμού ανόδου της θερμοκρασίας.
 5. Επαγωγικοί βρόχοι ανίχνευσης οχημάτων: Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούν το μαγνητικό πεδίο που δημιουργούν οι βρόχοι για την ανίχνευση του τύπου, της κατεύθυνσης και της ταχύτητας των οχημάτων που διέρχονται από πάνω. Η Algosystems παρέχει διασύνδεση απεικόνισης και εξαγωγής των δεδομένων αυτών σε αναφορές προς τους χειριστές και τους διαχειριστές. Επιπλέον, παρέχεται ανάλυση των τιμών και αναφορά συμβάντων όπως αντίθετη φορά ή υπέρβαση ορίου ταχύτητας και του φόρτου του δρόμου μέσω του βαθμού εξυπηρέτησης.
 6. CCTV. Η παρακολούθηση της κυκλοφορίας αποτελεί κεντρικό σημείο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και της πρόληψης κινδύνου. Τα κέντρα ελέγχου έχουν απαιτήσεις σε παροχή εικόνας υψηλής ευκρίνειας από μεγάλο αριθμό σταθερών και κινητών καμερών με δυνατότητες κανονικής και υπέρυθρης καταγραφής, ανάλυση video, ανίχνευση κίνησης, ανίχνευση συμβάντων και καταγραφή αριθμού οχημάτων σε δύσκολες συνθήκες. Συνθήκες όπου βροχοπτώσεις, χιονόπτωση, χλωρίδα και ανακλάσεις από υδάτινες επιφάνειες οποίες προσθέτουν δυσκολίες στη σωστή ερμηνεία των συμβάντων. Το σύγχρονο λογισμικό των CCTV καμερών χρησιμοποιεί έξυπνες τεχνικές που μειώνουν τα κόστη παρακολούθησης, βελτιώνουν την ποιότητα της εικόνας και ελαχιστοποιούν τους λανθασμένους συναγερμούς.

Η Algosystems κατέχει πολύχρονη εμπειρία στο σχεδιασμό, εγκατάσταση και συντήρηση CCTV συστημάτων, για ποικίλες εφαρμογές, από κυκλοφοριακά συστήματα, παρακολούθηση σιδηροδρόμων, συστήματα ασφαλείας κτιριακών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

 1. Αερισμός Σηράγγων

Η απαίτηση αερισμού των σηράγγων είτε πρόκειται για αυτοκινητόδρομους είτε για τρένα, αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ασφαλούς λειτουργίας της σήραγγας. Η Algosystems, έχοντας χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχα έργα, έχει αναπτύξει και βελτιστοποιήσει την διαδικασία του αερισμού παρέχοντας αυτόματο έλεγχο της ποιότητας του αέρα εντός των σηράγγων και βέλτιστη χρησιμοποίηση του διαθέσιμου εξοπλισμού. Συγκεκριμένα, μερικές από τις λειτουργίες που εκτελεί το σύστημα αερισμού σηράγγων της Algosystems είναι οι:

 1. Επιτήρηση επιπέδου διοξειδίου και μονοξειδίου του άνθρακα καθώς και του δείκτη θολότητας (ορατότητα μέσα στην σήραγγα)
 2. Αυτόματη εκκίνηση κατάλληλου αριθμού ανεμιστήρων για τον επαρκή αερισμό της σήραγγας
 3. Επιτήρηση της ορθής λειτουργίας των ανεμιστήρων (έλεγχος επιβεβαιώσεων, κραδασμών και θερμοκρασίας)
 4. Αυτόματη επιλογή των διαθέσιμων ανεμιστήρων με βάση τις ώρες λειτουργίας και την κατάσταση (σφάλμα, τοπικός-απομακρυσμένος έλεγχος) για την εκτέλεση των αυτόματων σεναρίων αερισμού
 5. Υλοποίηση σεναρίων εκκαπνισμού σε περίπτωση πυρκαγιάς εντός της σήραγγας.
 6. Άμεσο χειρισμό των ανεμιστήρων από κατάλληλη διεπαφή χρήστη
 7. Εμφάνιση γραφημάτων και αναφορών για όλα τα λειτουργικά στοιχεία του συστήματος αερισμού

8.          Φωτισμός Σηράγγων

Ο φωτισμός σηράγγων αποτελεί ένα από τα κύρια λειτουργικά χαρακτηριστικά των σηράγγων και συνδυάζεται με την ασφαλή διέλευση των οχημάτων μέσα από αυτές. Ο σωστός φωτισμός δε «θαμπώνει» τους οδηγούς ούτε δημιουργεί τυφλά σημεία στην είσοδο και την έξοδο από τις σήραγγες.

Η Algosystems έχοντας χρόνια εμπειρίας σε έργα σηράγγων έχει αναπτύξει και βελτιστοποιήσει διαδικασίες ελέγχου του φωτισμού ακολουθώντας τις εκάστοτε μελέτες φωτισμού των έργων. Συγκεκριμένα, μερικές από τις λειτουργίες που εκτελεί το σύστημα φωτισμού σηράγγων της Algosystems είναι ο:

 1. Έλεγχος και ανάγνωση τιμών από φωτόμετρα και L20 αισθητήρες στην είσοδο των σηράγγων
 2. Έλεγχος και ανάγνωση τιμών από φωτόμετρα εντός των σηράγγων
 3. Αυτόματη επιλογή των κατάλληλων βαθμίδων φωτεινότητας με βάση τις ενδείξεις των φωτόμετρων
 4. Δυνατότητα άμεσου χειρισμού των βαθμίδων από κατάλληλη διεπαφή χρήστη.
 5. Επικοινωνία με συστήματα φωτισμού τύπου DALI για dimming βαθμίδων.
 6. Εμφάνιση γραφημάτων και αναφορών για όλα τα λειτουργικά στοιχεία του συστήματος φωτισμού.
WordPress Image Lightbox