Υπερκατασκευές Αυτοκινητόδρομων

Poles Και Μεταλλικές Γέφυρες Στήριξης Εξοπλισμού

H Algosystems έχει τα τελευταία χρόνια αποκτήσει τεχνογνωσία στην μελέτη και στην κατασκευή υπέργειων υποδομών στήριξης του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία αυτοκινητοδρόμων.

Συγκεκριμένα παρέχει ολοκληρωμένη τεχνική λύση για:

  • Ιστούς (Poles), πάνω στους οποίους τοποθετούνται έξυπνα συστήματα κυκλοφορίας και για
  • Μεταλλικές κατασκευές-γερανογέφυρες (Gantries) πάνω στις οποίες τοποθετούνται οι ηλεκτρονικές πινακίδες σήμανσης.

Oι Ιστοί οι οποίοι κατασκευάζονται είναι είτε 6μετροι σταθεροί ιστοί (6m. fixed poles) είτε 15μετροι και 18μετροι σπαστοί ιστοί (15m & 18m split fold poles), ώστε να διευκολύνεται η συντήρηση των τοποθετημένων σε αυτούς συστημάτων, ενώ το άνοιγμα (span) των μεταλλικών κατασκευών-γερανογεφυρών ποικίλει από 15 έως και 60 μέτρα.

Οι λύσεις ο οποίες παρέχονται από την Algosystems είναι:

  • Μελέτη θεμελίωσης
  • Στατική Μελέτη
  • Ανεξάρτητος έλεγχος της Στατικής Μελέτης εάν το τεχνικό είναι ιδιαίτερων απαιτήσεων (πχ gantry με άνοιγμα μεγαλύτερο των 50m.)
  • Παραγωγή Κατασκευαστικών Σχεδίων
  • Ανεξάρτητος έλεγχος της ποιότητας των πρώτων υλών (Material Grade) που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των ιστών και των γερανογεφυρών
  • Συναρμολόγηση και
  • Ανέγερση των ιστών και γερανογεφυρών επί των αυτοκινητοδρόμων.
WordPress Image Lightbox