Τηλεπικοινωνιακές Υποδομές & Διαχείριση Δεδομένων

Αυτοματισμός Κτιρίων - Τηλεπικοινωνιακές Υποδομές & Διαχείριση Δεδομένων

Η βάση των κτιριακών αυτοματισμών αποτελείται από ένα τοπικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, που διασυνδέει τα δομικά στοιχεία του συστήματος  αυτοματισμού. Η Algosystems διαθέτει εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό για τη μελέτη και εφαρμογή νέων εγκαταστάσεων τηλεπικοινωνιακών υποδομών, αλλά και για την ανάπτυξη δικτύων σε προϋπάρχουσα δομημένη καλωδίωση, υποστηρίζοντας μεγάλο εύρος πρωτόκολλων επικοινωνίας με υπηρεσίες προγραμματισμού και εμπειρία στις λύσεις που απαιτούν συμβατότητα με παλαιότερα συστήματα δεδομένων.

WordPress Image Lightbox