Τεχνική Μελέτη Προηγμένων Συστημάτων & Εφαρμογές Τεχνολογίας

CCTV (Closed Circuit TV)

Η παρακολούθηση της κυκλοφορίας αποτελεί κεντρικό σημείο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και της πρόληψης κινδύνου.

Τα κέντρα ελέγχου έχουν απαιτήσεις σε παροχή εικόνας υψηλής ευκρίνειας από μεγάλο αριθμό σταθερών και κινητών καμερών με δυνατότητες κανονικής και υπέρυθρης καταγραφής, ανάλυση video, ανίχνευση κίνησης, ανίχνευση συμβάντων και καταγραφή αριθμού οχημάτων σε δύσκολες συνθήκες. Συνθήκες όπου βροχοπτώσεις, χιονόπτωση, χλωρίδα και ανακλάσεις από υδάτινες επιφάνειες οποίες προσθέτουν δυσκολίες στη σωστή ερμηνεία των συμβάντων. Το σύγχρονο λογισμικό των CCTV καμερών χρησιμοποιεί έξυπνες τεχνικές που μειώνουν τα κόστη παρακολούθησης, βελτιώνουν την ποιότητα της εικόνας και ελαχιστοποιούν τους λανθασμένους συναγερμούς.

Η ανίχνευση συμβάντων μπορεί να ακολουθεί κινούμενα αντικείμενα, να αναγνωρίζει παρουσία πεζού, σταματημένου οχήματος και παρουσία καπνού και προκαθορισμένους συναγερμούς. Επίσης, οι σύγχρονες IP κάμερες εξασφαλίζουν υψηλή ποιότητα και έξυπνη παρακολούθηση τροχιάς ενώ μειώνουν το bitrate. Συνακόλουθα, τα κόστη αποθήκευσης δεδομένων του CCTV συστήματος και τα τηλεπικοινωνιακά κόστη μειώνονται σημαντικά χωρίς να αλλοιωθεί η ποιότητα της εικόνας. Η αυτόματη έκθεση της κάμερας προλαμβάνει τις διακυμάνσεις στο φωτισμό του υποβάθρου για να επηρεάσει την αποτύπωση της εικόνας. Για να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση,  η έκθεση του αισθητηρίου της κάμερας ρυθμίζεται αυτόματα, με αποτέλεσμα την καλύτερη διόρθωση φωτισμού. Η καταγραφή σε πολλαπλά video streams για μια ρυθμιζόμενη περίοδο παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε μεγάλο όγκο δεδομένων, για ανάλυση συμβάντων και επιβεβαίωση.

Η Algosystems κατέχει πολύχρονη εμπειρία στο σχεδιασμό, εγκατάσταση και συντήρηση CCTV συστημάτων, για ποικίλες εφαρμογές, από κυκλοφοριακά συστήματα, παρακολούθηση σιδηροδρόμων, συστήματα ασφαλείας κτιριακών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Συστήματα εποπτείας σηράγγων και αυτοκινητοδρόμων

Η Algosystems, έχοντας χρόνια εμπειρία στη διαχείριση σηράγγων και αυτοκινητοδρόμων, παρέχει ένα σύνολο από άλλα συστήματα εποπτείας και έγκαιρης ενημέρωσης προς του χειριστές και διαχειριστές των έργων. Μερικά από τα συστήματα αυτά είναι:

  1. Weight In Motion (WIM): Το σύστημα WIM παρέχει δυνατότητα «ζυγίσματος» οχημάτων εν κινήσει μέσω ειδικών αισθητήρων κάτω από την άσφαλτο. Το πλεονέκτημα των συστημάτων αυτών είναι ότι δε χρειάζεται να έρθει το όχημα σε στάση και μπορούν να εγκατασταθούν σε οποιαδήποτε λωρίδα του δρόμου χωρίς την απαίτηση ειδικού ζυγιστικού χώρου.
  2. Συστήματα ανίχνευσης υπέρυψου οχήματος (OVDS): Τα συστήματα αυτά ελέγχουν το ύψος των οχημάτων σε περίπτωση που αυτά εισέρχονται σε περιοχές περιορισμένου ύψους όπως οι σήραγγες. Τα συστήματα αυτά συνδέονται με ειδικές πινακίδες που ειδοποιούν εγκαίρως τους οδηγούς και τους χειριστές και εκτρέπουν το όχημα εκτός του αυτοκινητοδρόμου.
  3. Συστήματα αναγνώρισης πινακίδων (LPR): Τα συστήματα αυτά έχουν τη δυνατότητα φωτογράφισης και αναγνώρισης των χαρακτήρων των πινακίδων των οχημάτων. Συνδυάζονται με άλλα συστήματα όπως τα WIM και OVDS και σκοπό έχουν την καταγραφή των οχημάτων που παραβιάζουν τους κανόνες λειτουργίας του εκάστοτε αυτοκινητόδρομου.
  4. Συστήματα ανίχνευσης πυρκαγιάς : Τα συστήματα αυτά παρέχουν γραμμική απεικόνιση της θερμοκρασίας των σηράγγων με τη χρήση οπτικών ινών. Σε περίπτωση πυρκαγιάς ενεργοποιούν υπερκείμενα συστήματα όπως του αερισμού, του φωτισμού και του ελέγχου κυκλοφορίας για την έγκαιρη αντιμετώπιση του συμβάντος. Η αναγνώριση πυρκαγιάς γίνεται είτε από την υπέρβαση της θερμοκρασίας είτε από την υπέρβαση του ρυθμού ανόδου της θερμοκρασίας.
  5. Επαγωγικοί βρόχοι ανίχνευσης οχημάτων: Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούν το μαγνητικό πεδίο που δημιουργούν οι βρόχοι για την ανίχνευση του τύπου, της κατεύθυνσης και της ταχύτητας των οχημάτων που διέρχονται από πάνω. Η Algosystems παρέχει διασύνδεση απεικόνισης και εξαγωγής των δεδομένων αυτών σε αναφορές προς τους χειριστές και τους διαχειριστές. Επιπλέον, παρέχεται ανάλυση των τιμών και αναφορά συμβάντων όπως αντίθετη φορά ή υπέρβαση ορίου ταχύτητας και του φόρτου του δρόμου μέσω του βαθμού εξυπηρέτησης.
WordPress Image Lightbox