Συστήματα Σιδηροδρομικών Μεταφορών

Αυτοματισμός σιδηροδρόμων

Οι αυτοματισμοί στο σύνολο του σιδηροδρομικού δικτύου είναι απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία του. Σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος από πλευράς διαχείρισης, είναι οι σταθμοί, οι διαβάσεις, οι διασταυρώσεις και οι σήραγγες. Σε αυτά τα σημεία μηχανισμοί για τον έλεγχο και εποπτεία του δικτύου καθώς και του οχήματος είναι κρίσιμοι.

Η Algosystems έχει ολοκληρώσει με επιτυχία έργα σιδηροδρομικών σηράγγων που περικλείουν ένα σύνολο αυτοματισμών, όπως κάμερες ελέγχου, μέτρηση ρύπων, αερισμός σηράγγων, πυρασφάλεια και φωτισμός σηράγγων. Η εταιρία μας είναι ικανή να υλοποιήσει έργα αυτοματισμού σε νέες σήραγγες καθώς και σε υφιστάμενο δίκτυο καλύπτοντας κάθε πιθανή αναβάθμιση.

WordPress Image Lightbox