Συστήματα Ανοιχτής Οδοποιίας

Συστήματα Ανοιχτής Οδοποιίας

Οι σύγχρονοι αυτοκινητόδρομοι διαθέτουν ένα σύνολο από ευφυή συστήματα τα οποία αλληλεπιδρούν με τους χρήστες και είναι ικανά να βελτιώσουν τη διαχείριση της κυκλοφορίας.

Η Algosystems μέσα από μια πολύ μεγάλη ποικιλία τεχνικών ολοκληρωμένων λύσεων διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων είναι σε θέση να παρέχει λύσεις συστημάτων ανοικτής οδοποιίας, όπως:

  • Κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης (CCTV)
  • Ζύγισμα εν κινήσει (WIM)
  • Συστήματα ανίχνευσης υπέρυψου οχήματος (OVDS)
  • Συστήματα αναγνώρισης πινακίδων (LPR)
  • Επαγωγικοί βρόχοι ανίχνευσης οχημάτων (Loop Detectors)
  • Πινακίδα μεταβλητών μηνυμάτων (Dynamic Message Sign)
  • Πινακίδα ελέγχου λωρίδας (Lane Control Sign)
  • Πινακίδα Ορίου Ταχύτητας (Variable Speed Limit Sign)
  • Σύστημα Αυτόματης ανίχνευσης συμβάντων (Automatic Incident Detection)

Όλα τα παραπάνω υποσυστήματα κατηγοριοποιούνται και διασυνδέονται σε επίπεδο hardware σε βιομηχανικές καμπίνες. Η Algosystems διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στην μελέτη, σχεδιασμό και υλοποίηση βιομηχανικών καμπινών.

Σε επίπεδο software οι λειτουργίες των υποσυστημάτων αντικατοπτρίζονται σε πλατφόρμα λογισμικού SCADA, η οποία είναι υπεύθυνη για την εύρυθμη λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού. Η τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση του βιομηχανικού αυτοματισμού με το hardware των υποσυστημάτων επιτυγχάνεται μέσω και ενεργού και παθητικού δικτυακού εξοπλισμού.

WordPress Image Lightbox