Μετρολογία

Μετρολογία

O Toμέας Μετρολογίας της Algosystems, με εμπειρία 24 ετών, παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες μετρήσεων και διακρίβωσης μετρητικού εξοπλισμού και είναι στελεχωμένος με 11 εξειδικευμένους μηχανικούς. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται καλύπτουν πολλαπλούς τομείς της αγοράς όπως Εταιρείες Τροφίμων, Κατασκευών, Φαρμάκων, Ενέργειας, Κρατικά Ιδρύματα & Ινστιτούτα, Νοσοκομεία, Εργαστήρια Ποιοτικού Ελέγχου, κ.α.

Ο Τομέας Μετρολογίας  είναι διαπιστευμένος, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17025, από το ΕΣΥΔ (Αρ. Διαπίστευσης 345) και διαθέτει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό.

Κατέχοντας προστιθέμενη αξία & εξαιρετική τεχνογνωσία σε θέματα μετρήσεων και διακριβώσεων και εξειδικευμένους μηχανικούς, έχοντας υλοποιήσει ορισμένα από τα πιο απαιτητικά και σύνθετα έργα, η Algosystems έχει αναδειχθεί σε έμπιστο επιχειρηματικό συνεργάτη όλων των πελατών της, έχοντας καλύψει με τον πληρέστερο τρόπο πάνω από 150.000 εξειδικευμένες μετρολογικές  ανάγκες έως και σήμερα.

Δείτε το ολοκαίνουριο φυλλάδιο μας εδώ.

WordPress Image Lightbox