Πληροφορική και Επικοιvωνίες

Συνεργασία με κορυφαίους διεθνείς κατασκευαστικούς Οίκους

Η στρατηγική συνεργασία της Algosystems με κορυφαίους διεθνείς κατασκευαστικούς Οίκους Πληροφορικής και Επικοινωνιών, της παρέχει τη δυνατότητα ευελιξίας στην βέλτιση ανά περίπτωση ενσωμάτωση προϊόντων και τεχνολογιών αιχμής για την υλοποίηση και υποστήριξη σύνθετων έργων.

Οι μηχανικοί της Algosystems κατέχουν όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις πληροφορικής όπως τις τελευταίες πιστοποιήσεις Cisco ή πιστοποιήσεις Microsoft σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της Gold συνεργασίας μας αλλά και πολλαπλές άλλες πιστοποιήσεις από τους ακόλουθους συνεργαζόμενους Κατασκευαστές.

WordPress Image Lightbox