Αυτοματισμός & Έλεγχος Testimonials

Αυτοματισμός & Έλεγχος Testimonials

Η σοβαρότητα της Algosystems, η αυστηρότητα στην επικοινωνία και η αξιοπιστία σε θέματα τεχνικών πτυχών μας επέτρεψαν να ολοκληρώσουμε επιτυχώς τα έργα μας και να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των πελατών μας.
Cross Zlin S.A
Η Algosystems παρουσίασε υψηλά επίπεδα επαγγελματισμού, βαθιά τεχνογνωσία, αξιοπιστία και δέσμευση σε όλη τη στενή συνεργασία μας σε αρκετά έργα υποδομών σε χώρες του Κόλπου. Αυτό επέτρεψε και στις δύο ομάδες να παρέχουν λύσεις με το κλειδί στο χέρι και να επιτύχουν πλήρη ικανοποίηση του πελάτη.
Flir Intelligent Transportation Systems
Η Algosystems ολοκλήρωσε επιτυχώς τον σχεδιασμό για το Intelligent Transportation System στη Ντόχα του Κατάρ.  H εταιρία επέδειξε επαγγελματισμό και συνέπεια σε όλα τα διαφορετικά στάδια του σχεδιασμού του συγκεκριμένου project.
J&P – AVAX S.A.
Η Algosystems και η Aesys έχουν συνεργαστεί σε πολλαπλά έργα στο Κατάρ. Η εταιρία έχει επιδείξει υψηλό επίπεδο τεχνικών γνώσεων, μας προσέφερε μεγάλη υποστήριξη και ήταν ένας στέρεος συνεργάτης που βοήθησε να ολοκληρωθούν τα παραδοτέα, με επιτυχία.
Aesys S.p.A.
Η ΜG Squared είναι ικανοποιημένη από τη συνεργασία της με την Algosystems στο Qatar. H oμάδα μηχανικών της εργάστηκε αποτελεσματικά και το έργο μας ολοκληρώθηκε με επιτυχία και με την υψηλότερη δυνατή ποιότητα.
ΜG Squared
H Algosystems ολοκλήρωσε τα έργο στο Qatar με πολύ επαγγελματισμό, επέδειξε εμπειρία στη σωστή διαχείριση έργου ενώ έκανε επίσης χρήση έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού.
Johnson Controls
H Image Sensing εκτιμά την υψηλής ποιότητας τεχνική εξειδίκευση της Algosystems, την αποτελεσματικότητα και τον ενθουσιασμό της κατά τη διάρκεια των έργων μας στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου. Οι μηχανικοί της εργάστηκαν μαζί μας με συντονισμό και επαγγελματισμό, διασφαλίζοντας την επιτυχία και την αμεσότητα στα παραδοτέα.
Image Sensing
WordPress Image Lightbox