ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

January 1, 2018

ΛΩΡΑ ΠΛΑΤΗ – ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΑΡΑΣ – 4ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας – 2012

Δείτε την μελέτη εδώ