ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΜΕΤΑΔΟΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ

January 1, 2018

ΛΩΡΑ ΠΛΑΤΗ – ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΑΡΑΣ – 5ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας – 2014

Δείτε την μελέτη εδώ