Λύσεις

Λύσεις

Σημαντικά προϊόντα που έχουν αναπτυχθεί από τους εξειδικευμένους developers της μονάδας Business Sofware είναι το CCMS - Contacts Communications Management System και το LMS - Loyalty Management System. Και τα δυο προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για τις ανάγκες ψηφιακής επικοινωνίας εταιριών οποιουδήποτε μεγέθους και οποιουδήποτε κλάδου, παρέχοντας άμεσα και μετρήσιμα αποτελέσματα.

WordPress Image Lightbox
Cookie Box Settings