Λύσεις

Λύσεις

Σημαντικά προϊόντα που έχουν αναπτυχθεί από τους εξειδικευμένους developers της μονάδας Business Sofware είναι το CCMS - Contacts Communications Management System και το LMS - Loyalty Management System. Και τα δυο προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για τις ανάγκες ψηφιακής επικοινωνίας εταιριών οποιουδήποτε μεγέθους και οποιουδήποτε κλάδου, παρέχοντας άμεσα και μετρήσιμα αποτελέσματα.

WordPress Image Lightbox