Συστήματα CCTV

Συστήματα CCTV

Η Algosystems παρέχει εξειδικευμένες λύσεις παρακολούθησης και καταγραφής καμερών που καλύπτουν διάφορες ανάγκες CCTV τόσο σε κτήρια όσο και σε σήραγγες. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα αναβάθμισης και επέκτασης υπαρχουσών εγκαταστάσεων και ο εκσυγχρονισμός αυτών. Μέρος των λύσεων CCTV αποτελεί και η αυτόματη ανίχνευση συμβάντων όπως η ύπαρξη ατόμων, καπνού ή εμποδίων εντός κτηρίων ή σηράγγων. Μερικές από τις παρεχόμενες υπηρεσίες και δυνατότητες είναι οι:

  • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση αναλογικών και ψηφιακών καμερών
  • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικού ελέγχου και καταγραφών
  • Παροχή εφεδρείας λογισμικού ελέγχου και καταγραφών
  • Χειρισμός PTZ καμερών από διεπαφή χρήστη, joystick ή με βάση συμβάντων
  • Σύνδεση και έλεγχος Video Wall για απεικόνιση καμερών
  • Παροχή συναγερμών και συμβάντων CCTV προς τρίτα συστήματα
WordPress Image Lightbox