Συστήματα Ελέγχου Αυτοματισμών κτιρίου & Ανάπτυξης Λογισμικού

Συστήματα Ελέγχου Αυτοματισμών κτιρίου & Ανάπτυξης Λογισμικού

Η Algosystems παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στον Τομέα των Αυτοματισμών κτιρίων προσφέροντας:

  • BMS (Building Management Systems)
  • Συστήματα CCTV
  • Βιομηχανικά δίκτυα PAC/Ethernet TCP/IP

O παραπάνω συνδυασμός υλικών με τη συνοδεία κατάλληλου προσαρμοσμένου λογισμικού είναι ικανός να ψηφιοποιήσει τις λειτουργίες ενός κτιρίου, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο αυτοματοποιημένο σύστημα. Έτσι είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ένα πανίσχυρο εργαλείο, ικανό να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία και τη σταθερή ποιότητα των καθημερινών διαδικασιών.

WordPress Image Lightbox