Συστήματα Ελέγχου & Ανάπτυξης Λογισμικού

PAC_PLC Ελεγκτές Αυτοματισμού (Programmable Automation Controller )

O Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής PLC αποτελεί την καρδιά του συστήματος Αυτομάτου Ελέγχου. Παρέχει τη δυνατότητα λειτουργίας σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, αυξημένη υγρασία ή υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης.Δείτε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

WordPress Image Lightbox