Πελάτες Μετρολογίας

Οι πελάτες της Μετρολογίας, είναι πάνω από 900, από τις παρακάτω κατηγορίες της αγοράς.

Εταιρείες Τροφίμων Κατασκευαστικέ Εταιρείες Πανεπιστήμια – ΤΕΙ
Εργαστήρια Ποιοτικού Ελέγχου Κτηνιατρικά Εργαστήρια Αυτοκινητοβιομηχανίες
Δημόσιοι Οργανισμοί Ναυπηγεία Αγροτικοί Συνεταιρισμοί
Φορείς Πιστοποίησης Συμβουλευτικές Εταιρείες Μεταλλουργικές Εταιρείες
Ναυτιλιακές Εταιρείες Ξενοδοχεία Τσιμεντοβιομηχανίες
Φαρμακευτικές Εταιρείες Εταιρείες Χημικών Προϊόντων Αεροπορικές Εταιρείες
WordPress Image Lightbox