Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας

Συστήματα κυκλοφοριακής διαχείρισης

Τα συστήματα κυκλοφοριακής διαχείρισης αποτελούν σημαντικό κομμάτι της λειτουργίας των αυτοκινητοδρόμων τόσο για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων όσο και για την έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών.

Στον τομέα αυτό, η Algosystems έχει υλοποιήσει συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου πινακίδων πολλαπλών μηνυμάτων (VMS) καθώς και πινακίδων διαθεσιμότητας λωρίδας (LCS) και μεταβλητών ορίων ταχύτητας (VSLS).

Ο έλεγχος των συστημάτων αυτών γίνεται είτε μεμονωμένα είτε μέσω της υλοποίησης κυκλοφοριακών σεναρίων που ενεργοποιούνται αυτόματα (σε σύνδεση με συμβάντα) ή απευθείας από τους χειριστές. Ειδικά στον τομέα της αυτόματης ενεργοποίησης, η Algosystems παρέχει την δυνατότητα διασύνδεσης με συστήματα ανίχνευσης συμβάντων μέσω καμερών (VIVDS), συστήματα υπέρυψου οχημάτων (OVDS) κ.α. Ενδεικτικά, οι λειτουργίες του συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας περιλαμβάνει:

  1. Προσθήκη, διαγραφή ή τροποποίηση μηνύματος στον πίνακα μηνυμάτων των VMS
  2. Επιλογή επιθυμητού μηνύματος είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα
  3. Επιλογή επιθυμητού ορίου ταχύτητας είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα
  4. Επιλογή επιθυμητής κατάστασης λωρίδας είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα
  5. Καταγραφή σφαλμάτων και κατάστασης αισθητήρων από όλες τις συσκευές
WordPress Image Lightbox