Ευφυή Συστήματα Μεταφορών

Ευφυή Συστήματα Μεταφορών

Τα ευφυή συστήματα μεταφορών (Intelligent Transport Systems - ITSεφαρμόζονται σε οχήματα και σε οδικά δίκτυα μεταφορών με κύριο στόχο να βελτιώσουν την ασφάλεια και να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία των αυτοκινητόδρομων. Η χρήση των ITS προσφέρει πληροφόρηση, σε πραγματικό χρόνο, στους διαχειριστές των συστημάτων καθώς και στους χρήστες του αυτοκινητόδρομου μέσα από ένα σύνολο διασυνδεδεμένων υποσυστημάτων.

Η Algosystems διαθέτει πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό και την εγκατάσταση ευφυών συστημάτων και έχει ολοκληρώσει επιτυχώς εφαρμογές σε όλους τους μεγάλους οδικούς άξονες της χώρα μας.

WordPress Image Lightbox