Ευφυή Συστήματα Μεταφορών

Ευφυή Συστήματα Μεταφορών

Τα ευφυή συστήματα μεταφορών (Intelligent Transport Systems - ITSεφαρμόζονται σε οχήματα και σε οδικά δίκτυα μεταφορών με κύριο στόχο να βελτιώσουν την ασφάλεια και να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία των αυτοκινητόδρομων. Η χρήση των ITS προσφέρει πληροφόρηση, σε πραγματικό χρόνο, στους διαχειριστές των συστημάτων καθώς και στους χρήστες του αυτοκινητόδρομου μέσα από ένα σύνολο διασυνδεδεμένων υποσυστημάτων.

Η Algosystems διαθέτει πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό και την εγκατάσταση ευφυών συστημάτων και έχει ολοκληρώσει επιτυχώς εφαρμογές σε όλους τους μεγάλους οδικούς άξονες της χώρα μας.

WordPress Image Lightbox
Cookie Box Settings