Εργαστήρια Μετρήσεων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μετρήσεων

Οι διακριβώσεις καλύπτουν το φάσμα διακρίβωσης των ηλεκτρικών μετρήσεων (DC/Low Frequency) και αφορούν τις εξής  παραμέτρους: Τάση, Ένταση, Αντίσταση, Συχνότητα και Χρόνος.

Η κάθε διακρίβωση του εργαστηρίου βασίζεται στη χρήση προτύπων συσκευών αναφοράς (primary standards), όπως συσκευής πηγής συχνότητας ρουβιδίου, συσκευής μεταφοράς ακρίβειας πολλαπλών λειτουργιών (AC/DC Multifunction Transfrer Standard) και αντιστάσεων, οι οποίες εξασφαλίζουν συσχετισμό ακριβείας στο EIM.

Εργαστήριο Διαστασιολογικών Μετρήσεων

Οι διακριβώσεις αφορούν τις παραμέτρους: Μήκος, Επιπεδότητα, Παραλληλότητα, Ευθύτητα, Τραχύτητα Επιφανειών, Καμπυλότητα Επιφανειών, Κυρτότητα Επιφανειών, Κυλινδρικότητα, Ομοκεντρότητα, Εκκεντρότητα και Γωνία.

Οι διακριβώσεις βασίζονται σε μια σειρά πρότυπων πλακιδίων ακρίβειας 00 (Grade 00), οπτικών επιπέδων (optical flats), συσκευής πηγής μονοχρωματικού φωτός, ράβδων Grade 1, γωνιών, δακτυλίων και πλακιδίων τραχύτητας, που εξασφαλίζουν ιχνηλασιμότητα στο NPL, ΕΙΜ, κ.α.

Εργαστήριο Μετρήσεων Θερμοκρασίας-Σχετικής Υγρασίας

Οι διακριβώσεις του εργαστηρίου βασίζονται στην πρότυπη διεθνή κλίμακα θερμοκρασίας ITS-90 και στη χρήση πρότυπων λουτρών και  ξηρών φούρνων (dry ovens), περιβαλλοντικού θαλάμου, συσκευής μαύρου σώματος (block body), καθώς και υδατόλουτρου του τριπλού σημείου νερού (αβεβαιότητας 0.4 mΚ), οι οποίες εξασφαλίζουν συσχετισμό ακριβείας μετρήσεων στο NPL, ΕΙΜ, κ.α.

Εργαστήριο Μέτρησης Πίεσης

Οι διακριβώσεις του εργαστηρίου αφορούν στις εξής παραμέτρους: Ατμοσφαιρική Πίεση, Απόλυτη και Διαφορική Πίεση. Για τη διακρίβωση χρησιμοποιούνται ειδικές πρότυπες συσκευές αναφοράς ‘‘Deadweight Testers’’ πνευματικής και  υδραυλικής λειτουργίας, δυναμικότητας ως 550 bar, ενώ υπάρχουν πρότυπα εργασίας δυναμικότητας ως 1000bar που εξασφαλίζουν συσχετισμό ακριβείας στο NPL, EIM κ.α..

Εργαστήριο Μετρήσεων Δύναμης και Ροπής

Οι διακριβώσεις αφορούν κυρίως τον εξής μετρολογικό εξοπλισμό: Συσκευές Θλίψης και Εφελκυσμού, Δυναμόμετρα, Ροπόκλειδα και Ροπόμετρα. Οι διακριβώσεις υλοποιούνται με τη χρήση πρότυπων δυναμοκυψελών (loadcells) και πρότυπων συσκευών μέτρησης ροπής, οι οποίες εξασφαλίζουν συσχετισμό ακριβείας στο ΕΙΜ.

Εργαστήριο Μετρήσεων Μάζας, Όγκου και Πυκνότητας

Οι διακριβώσεις βασίζονται σε μια σειρά αναλυτικών ζυγών (5ου δεκαδικού) και προτύπων βαρών κλάσης OIML-E2, που εξασφαλίζουν συσχετισμό ακριβείας στο Διεθνές Πρότυπο Χιλιόγραμμο που φυλάσσεται στο Διεθνές Γραφείο Μέτρων και Σταθμών στις Σέρβες της Γαλλίας (BIPM).

Εργαστήριο Φυσικών Μετρήσεων.

Το εργαστήριο αυτό δημιουργήθηκε το 2007 και αφορά τη διακρίβωση Σταθερών Συστημάτων Ελέγχου Ορίου Ταχύτητας στους δρόμους. Ως σήμερα έχουν διακριβωθεί πάνω από 250 συστήματα στην Ελλάδα.

Τα συστήματα που έχουν διακριβωθεί είναι διαφόρων εταιρειών όπως: Siemens, Sensys, Redflex κ.α.

Η εκπαίδευση των τεχνικών του Τμήματος υλοποιήθηκε από εξειδικευμένο προσωπικό Ινστιτούτου Μετρολογίας. Ο πρότυπος εξοπλισμός αποτελείται από συστήματα Lidar, που εξασφαλίζoυν  ιχνηλασιμότητα στο Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ).

WordPress Image Lightbox