Unified Communications

ΘΗΣΕΑΣ

Το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΘΗΣΕΑΣ λειτουργεί με ιατρικό αντικείμενο την αποκατάσταση ασθενών που αντιμετωπίζουν θέματα υγείας ή λειτουργικότητας και έχει στόχο την ποιοτική επανένταξή τους στην πρότερη καθημερινή τους ζωή.  Ο ΘΗΣΕΑΣ, μέσα από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει καθημερινά, κατέληξε στην επιλογή της Algosystems για τη μελέτη προτάσεων και λύσεων που θα στήριζαν -και σήμερα στηρίζουν- την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου.

Aνάγκες όπως η ολοκληρωμένη και ποιοτική δυνατότητα επικοινωνίας με τους ασθενείς/συγγενείς σε πραγματικό χρόνο και μέσω video, η δυνατότητα εξ’ αποστάσεως διάγνωσης συντονισμού και φροντίδας χρόνιων ασθενών, η αδιάλλειπτη επικοινωνία μεταξύ στελεχών, διοικητικών υπηρεσιών, ιατρών, νοσηλευτών σε όλους τους χώρους του κτιρίου και μη,  η διαφύλαξη της συνεχούς και χωρίς εμπόδια επικοινωνίας και η δυνατότητα ενεργοποίησης επιπλέον χαρακτηριστικών επικοινωνίας σε μελλοντικό χρόνο ανάλογα με τις απαιτήσεις του Κέντρου, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό της προτεινόμενης λύσης. Mίας εξειδικευμένης λύσης Cisco Collaboration που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για τον Θησέα, από την Αlgosystems.

Με την ενοποιημένη λύση Cisco Collaboration σε λειτουργία, ο Θησέας πλέον ανταποκρίνεται πλήρως στις καθημερινές λειτουργικές του ανάγκες.  Το σύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο προσφέρει πλήρη υποστήριξη στις ανάγκες επικοινωνίας, ενώ τα μέλη της ιατρικής, νοσηλευτικής και διοικητικής ομάδας είναι σε συνεχή συνεργασία, ικανά να εργάζονται εξ’ αποστάσεως από όποιο σημείο και αν βρίσκονται, πάνω σε συγκεκριμένες υποθέσεις ασθενών, ανεξάρτητα των μέσων που επιλέγουν (ΙP Phone, tablet, κινητό, κ.ο.κ.) και φυσικά με τη δυνατότητα χρήσης video.

Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι εξωτερικοί ασθενείς έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τους ειδικούς του κέντρου σε πραγματικό χρόνο από την άνεση του σπιτιού τους, χρησιμοποιώντας video collaboration χωρίς τη χρήση ειδικών συσκευών, μιας και η video κλήση μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός οποιουδήποτε σύγχρονου κινητού τηλεφώνου.

H λύση Cisco Collaboration που υλοποίησε η Algosystems, βοήθησε αποτελεσματικά στην καθημερινή εύρυθμη λειτουργία του Θησέα, κάνοντας την επικοινωνία/συνεργασία γρηγορότερη, ασφαλή και αποδοτική, παρέχοντας ένα καλύτερο επίπεδο προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες του, αυξημένη παραγωγικότητα και μειωμένα λειτουργικά κόστη.

ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

Πρωτοπόρος στον κλάδο των δομικών υλικών, η Lafarge έχει εδραιωμένη παρουσία στην Ελλάδα μέσω του Ομίλου εταιρείων Ηρακλής. Τα προϊόντα του Ομίλου Ηρακλή – τσιμέντο, σκυρόδεμα και αδρανή – παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην οικιστική ανάπτυξη και την καθημερινή μας ζωή, καθώς χρησιμοποιούνται για να κατασκευάσουμε σπίτια, νοσοκομεία, γέφυρες, δρόμους και μνημεία.

Ο Όμιλος Ηρακλή αποφάσισε να αξιοποιήσει τις δυνατότητες των λύσεων Cisco Unified Communications με τη συνδρομή της Algosystems, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου τηλεφωνικού δικτύου για την εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών της, απολαμβάνοντας βελτιωμένη παραγωγικότητα και συνεργασία μεταξύ των στελεχών της.

Από το νέο τηλεφωνικό δίκτυο εξυπηρετούνται πλέον περισσότεροι από 800 χρήστες που βρίσκονται στα κτίρια γραφείων, τα εργοστάσια και τα εργοτάξια του Ομίλου Ηρακλή και της Lafarge Betton.

INTERAMERICAN

Ο Όμιλος INΤERAMERICAN, μέλος του Ασφαλιστικού Ομίλου AMCHEA κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά, με πάνω από 1.100.000 πελάτες. Το όνομά της είναι ταυτόσημο με την ιδιωτική ασφάλεια στην Ελλάδα, ενώ το brand awareness αγγίζει το 99%.

Η INTERAMERICAN, κατανοώντας τη μεγάλη συμβολή της τεχνολογίας στη βελτίωση των διαδικασιών και της ταχύτητας εξυπηρέτησης των πελατών, αποφάσισε με τη συνεργασία της Algosystems την αξιοποίηση των λύσεων Unified Communications της CISCO, για τον ανασχεδιασμό του δικτύου τηλεφωνίας της.

Η υλοποίηση περιλαμβάνει τη δημιουργία ενιαίου τηλεφωνικού δικτύου βασισμένου στην τεχνολογία Cisco Unified Communications (Communication Manager, Unity Connection, Contact Center), υποδομή UC για IM & Presence και Attendant Console καθώς και την υλοποίηση λύσης Call Recording.

Στο νέο δίκτυο έχουν διασυνδεθεί όλα τα κτίρια γραφείων, τα υποκαταστήματα καθώς και τα πολυϊατρεία MEDIFIRST της Interamerican.

Συνολικά υποστηρίζονται περισσότεροι από 1.500 χρήστες, καθώς και η λειτουργία 5 contact centers με 125 θέσεις.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Σκοπός της λύσης Unified Communications στο Πανεπιστήμιο Κρήτης όπου υλοποίησε η Algosystems, ήταν η ανάπτυξη προηγμένων δικτυακών και τηλεφωνικών υποδομών και υπηρεσιών στα κτίρια της Πανεπιστημιούπολης Βουτών Ηρακλείου και της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου, για την κάλυψη των αναγκών των χρηστών σε όλους τους χώρους του.

Για την υλοποίηση του δικτυακού κορμού χρησιμοποιήθηκαν Cisco Switches τύπου 65xx και 45xx, ενώ για την υποστήριξη της IP τηλεφωνίας, εγκαταστάθηκε Cisco CallManager σε redundant υλοποίηση, ο οποίος εξυπηρετεί συνολικά περισσότερους από 2.000.

Τέλος, εγκαταστάθηκε ένα εκτεταμένο δίκτυο ασύρματης πρόσβασης τεχνολογίας 802.11g/n με χρήση 125 Cisco Access points, τα οποία είναι κεντρικά διαχειρίσιμα μέσω ελεγκτών λειτουργίας Ασύρματου Δικτύου Cisco AIR-CT5508.

GENERALI

H Generali με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες της, ανέθεσε στην Algosystems την αναβάθμιση του τηλεφωνικού της δικτύου. To νέο δίκτυο υλοποιήθηκε με τη χρήση τεχνολογίας Cisco Unified Communications (Communication Manager, Contact Center), υποδομή UC για IM & Presence, Video Conferencing καθώς και με την υλοποίηση λύσης Call Recording. Η λύση υποστηρίζει τους χρήστες όλων των κεντρικών κτιρίων (400 χρήστες τηλεφωνίας και 30 χρήστες contact center).

NN HELLAS

Οι αυξημένες ανάγκες μετάδοσης φωνής ενός μεγάλου ασφαλιστικού οργανισμού με πολλά σημεία παρουσίας όπως η NN Hellas καλύφθηκαν αποτελεσματικά από την Algosystems με τη χρήση λύσεων της Cisco, προσφέροντας την ενοποίηση του δικτύου των τηλεφωνικών υπηρεσιών και του δικτύου δεδομένων, έχοντας ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρημάτων και διαχειριστικών πόρων.

Aξίζει να σημειωθεί πως το 2007 η Algosystems είχε υλοποιήσει το πανελλαδικό δίκτυο των καταστημάτων της NN HELLAS.

DANAOS SHIPPING

H Danaos Shipping Co. Ltd (“Danaos”)  είναι μια από της μεγαλύτερες εταιρίες διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων (Containerships) στον κόσμο. Ο στόλος που διαχειρίζεται αποτελείται από 59 πλοία χωρητικότητας από 2.200TEU (230m) έως 13.100TEU (400m), έχει παρουσία σε 8 σημεία του κόσμου, ενώ στο ανθρώπινο δυναμικό της ανήκουν 6.000 ναυτικοί και 450 άτομα προσωπικό γραφείων.

Θέλοντας να επωφεληθεί από τα πολλαπλά οφέλη των λύσεων Collaboration, η Danaos  επένδυσε σε λύσεις Cisco Unified Communication Manager (CUCM) two-node cluster Instant Messaging (IM) και Presence node (IMP).

Με την ολοκλήρωση της υλοποίησης της λύσης CUCM, η Danaos απολαμβάνει oλοκληρωμένη, ποιοτική, αδιάλειπτη και ασφαλή επικοινωνία μεταξύ των στελεχών της τα οποία μπορούν να εργάζονται και να συνεργάζονται εύκολα και απομακρυσμένα, από όποια διαθέσιμη συσκευή  (laptop, tablet, κινητό τηλέφωνο), ανά τον κόσμο.

Επίσης, επετεύχθει για την εταιρία αύξηση της παραγωγικότητας μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών, αντίστοιχη μείωση του κόστους επικοινωνίας λόγω του υψηλού πρότερου κόστους υπηρεσιών roaming αλλά και δυνατότητα συνεργασίας / επικοινωνίας και μέσω video μεταξύ των κεντρικών της  γραφείων και των γραφείων της στο εξωτερικό.

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση ιδρύθηκε το 1957. Είναι ένας μη-κερδοσκοπικός, εκπαιδευτικός και πολιτιστικός οργανισμός με ισχυρές κοινωνικές αναφορές, διεθνή παρουσία και δραστηριότητα. Τα προγράμματα της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης απευθύνονται σε ένα ευρύτατο κοινό και χαρακτηρίζονται από δυναμικότητα, πρωτοποριακό σχεδιασμό και πρακτικότητα. Αποτελεί ένα από τα κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα στη χώρα μας. Η ΕΑΕ εναρμονίζεται διαχρονικά με τις εξελίξεις της τεχνολογίας. Για την δικτυακή της υποδομή, καθώς και το τηλεφωνικό της κέντρο, έχει επιλέξει την Algosystems και τις πρωτοποριακές λύσεις της Cisco. Παρέχει στο προσωπικό, στους συνεργάτες και στους σπουδαστές, όλες τις σύγχρονες αξιόπιστες και ποιοτικές τεχνολογικά λύσεις.

Η υλοποίηση του τηλεφωνικού κέντρου της Cisco έγινε με χρήση των πρώτων εκδόσεων του Call Manager και μέσω συνεχών αναβαθμίσεων, παρέχεται στους χρήστες, η λειτουργικότητα και τα πλεονεκτήματα του Cisco Collaboration Solution.

GENESIS PHARMA

«Η φαρμακευτική εταιρεία GENESIS Pharma είναι σήμερα η μεγαλύτερη μεταξύ των ελληνικών εταιρειών που εξειδικεύονται σε πρωτότυπα και καινοτόμα φάρμακα, ενώ υπήρξε μεταξύ των πρώτων φαρμακευτικών εταιρειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο με εξειδίκευση σε προϊόντα φαρμακευτικής βιοτεχνολογίας. Διαθέτει ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων υψηλής τεχνολογίας για σοβαρές και σπάνιες παθήσεις, λειτουργώντας ως εμπορικός συνεργάτης κορυφαίων πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιρειών έρευνας και ανάπτυξης για την Ελλάδα, την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Προκειμένου να εξασφαλίσει ποιότητα, ασφάλεια και ταχύτητα στις τηλεπικοινωνιακές της υπηρεσίες, η GENESIS Pharma διατηρεί μια μακροχρόνια συνεργασία 15 ετών με την εταιρεία Algosystems για τη λειτουργία του τηλεφωνικού της κέντρου, με χρήση εξοπλισμού Cisco. Με την εγκατάσταση της υποδομής και των συνεχώς αυξανόμενων εφαρμογών της λύσης Unified Communications, παρέχονται στη GENESIS Pharma υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με χαμηλό κόστος χρήσης.»

ΣΤΕΓΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ

H Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση θέλοντας να παρέχει καλύτερες, ποιοτικότερες, απλούστερες και πιο ολοκληρωμένες δυνατότητες επικοινωνίας στους εργαζόμενους και τους συνεργάτες της, αποφάσισε να υιοθετήσει την τεχνολογική λύση Collaboration της κατασκευάστριας εταιρείας Cisco, επιτυγχάνοντας συνολική κάλυψη υποστήριξης από έναν κατασκευαστή και έναν συνεργάτη.

Μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης από την Algosystems, η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση λειτουργεί σε ένα περιβάλλον Collaboration που χαρακτηρίζεται από υψηλή εφεδρεία στην τηλεφωνία και το Contact Center, ενσωμάτωση και αξιοποίηση των υπαρχόντων αδειών και συσκευών, άριστη υποστήριξη, δυνατότητα επικοινωνίας με γραπτή συνομιλία (chat), φωνή και εικόνα (Video) ακόμα και εκτός γραφείων, με δυνατότητα διασύνδεσης με εξωτερικά συστήματα για παρουσιάσεις (πχ WebEx), video calling, conferencing, κτλ.

WordPress Image Lightbox