Θησέας

UNIFIED COMMUNICATIONS

Το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΘΗΣΕΑΣ λειτουργεί με ιατρικό αντικείμενο την αποκατάσταση ασθενών που αντιμετωπίζουν θέματα υγείας ή λειτουργικότητας και έχει στόχο την ποιοτική επανένταξή τους στην πρότερη καθημερινή τους ζωή.  Ο ΘΗΣΕΑΣ, μέσα από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει καθημερινά, κατέληξε στην επιλογή της Algosystems για τη μελέτη προτάσεων και λύσεων που θα στήριζαν -και σήμερα στηρίζουν- την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου.

Aνάγκες όπως η ολοκληρωμένη και ποιοτική δυνατότητα επικοινωνίας με τους ασθενείς/συγγενείς σε πραγματικό χρόνο και μέσω video, η δυνατότητα εξ’ αποστάσεως διάγνωσης συντονισμού και φροντίδας χρόνιων ασθενών, η αδιάλλειπτη επικοινωνία μεταξύ στελεχών, διοικητικών υπηρεσιών, ιατρών, νοσηλευτών σε όλους τους χώρους του κτιρίου και μη,  η διαφύλαξη της συνεχούς και χωρίς εμπόδια επικοινωνίας και η δυνατότητα ενεργοποίησης επιπλέον χαρακτηριστικών επικοινωνίας σε μελλοντικό χρόνο ανάλογα με τις απαιτήσεις του Κέντρου, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό της προτεινόμενης λύσης. Mίας εξειδικευμένης λύσης Cisco Collaboration που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για τον Θησέα, από την Αlgosystems.

Με την ενοποιημένη λύση Cisco Collaboration σε λειτουργία, ο Θησέας πλέον ανταποκρίνεται πλήρως στις καθημερινές λειτουργικές του ανάγκες.  Το σύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο προσφέρει πλήρη υποστήριξη στις ανάγκες επικοινωνίας, ενώ τα μέλη της ιατρικής, νοσηλευτικής και διοικητικής ομάδας είναι σε συνεχή συνεργασία, ικανά να εργάζονται εξ’ αποστάσεως από όποιο σημείο και αν βρίσκονται, πάνω σε συγκεκριμένες υποθέσεις ασθενών, ανεξάρτητα των μέσων που επιλέγουν (ΙP Phone, tablet, κινητό, κ.ο.κ.) και φυσικά με τη δυνατότητα χρήσης video.

Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι εξωτερικοί ασθενείς έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τους ειδικούς του κέντρου σε πραγματικό χρόνο από την άνεση του σπιτιού τους, χρησιμοποιώντας video collaboration χωρίς τη χρήση ειδικών συσκευών, μιας και η video κλήση μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός οποιουδήποτε σύγχρονου κινητού τηλεφώνου.

H λύση Cisco Collaboration που υλοποίησε η Algosystems, βοήθησε αποτελεσματικά στην καθημερινή εύρυθμη λειτουργία του Θησέα, κάνοντας την επικοινωνία/συνεργασία γρηγορότερη, ασφαλή και αποδοτική, παρέχοντας ένα καλύτερο επίπεδο προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες του, αυξημένη παραγωγικότητα και μειωμένα λειτουργικά κόστη.

NETWORK OPERATIONS CENTER

H Algosystems λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω του ιατρικού αντικειμένου του, το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΘΗΣΕΑΣ ενδέχεται να περιπέσει σε έκτακτες καταστάσεις προσφέρει, για την ασφάλεια ικανής λειτουργίας, Monitoring 24-7 καθώς και Υπηρεσίες Συναγερμού (Alarming Services) βελτιστοποιώντας έτσι τις δυνατότητες του δικτύου, ελαχιστοποιώντας τα downtimes και αυξάνοντας την απόδοση των εφαρμογών.  Με αυτόν τον τρόπο, το δίκτυο του Κέντρου προσαρμόστηκε πλήρως στις νέες τεχνολογικές απαιτήσεις.

CLOUD TRANSFORMATION

Στην αρχή της λειτουργίας του, το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΘΗΣΕΑΣ χρησιμοποιούσε το WebFaction για τη φιλοξενία του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου.  Διαπιστώθηκε όμως ότι όλοι οι χρήστες βίωναν συνεχή προβλήματα με το POP3 – τόσο στο γραφείο όσο και απομακρυσμένα, ενώ ο χρόνος που δαπανούσαν για την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων μείωνε την παραγωγικότητα και απογοήτευε τους εργαζομένους.

Προτάθηκε και εγκαταστάθηκε η λύση 0365 και η μετάβαση έγινε μέσω IMAP διαδικασίας, ομαλά και απρόσκοπτα.  Τώρα, όλοι οι χρήστες έχουν συγχρονισμένα ημερολόγια και επαφές σε όλες τις συσκευές που διαθέτουν.  Μεταξύ άλλων πλεονεκτημάτων, οι χρήστες διαθέτουν μεγαλύτερα γραμματοκιβώτια αλλά και κοινόχρηστα μεταξύ ομάδων χρηστών που έχουν πρόσβαση στις ίδιες προβολές και διασυνδέσεις, μια παγκόσμια λίστα διευθύνσεων, ενώ η λειτουργία Push mail εξασφαλίζει ότι τα μηνύματα που εισέρχονται διατίθενται άμεσα σε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές.  Οι χρήστες του ΘΗΣΕΑ  απολαμβάνουν πλέον βελτιωμένα οφέλη συνεργασίας και αυξημένη παραγωγικότητα εντός ολόκληρου του οργανισμού.

WordPress Image Lightbox