Πανεπιστήμιο Κρήτης

UNIFIED COMMUNICATIONS

Σκοπός της λύσης Unified Communications στο Πανεπιστήμιο Κρήτης όπου υλοποίησε η Algosystems, ήταν η ανάπτυξη προηγμένων δικτυακών και τηλεφωνικών υποδομών και υπηρεσιών στα κτίρια της Πανεπιστημιούπολης Βουτών Ηρακλείου και της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου, για την κάλυψη των αναγκών των χρηστών σε όλους τους χώρους του.

Για την υλοποίηση του δικτυακού κορμού χρησιμοποιήθηκαν Cisco Switches τύπου 65xx και 45xx, ενώ για την υποστήριξη της IP τηλεφωνίας, εγκαταστάθηκε Cisco CallManager σε redundant υλοποίηση, ο οποίος εξυπηρετεί συνολικά περισσότερους από 2.000.

Τέλος, εγκαταστάθηκε ένα εκτεταμένο δίκτυο ασύρματης πρόσβασης τεχνολογίας 802.11g/n με χρήση 125 Cisco Access points, τα οποία είναι κεντρικά διαχειρίσιμα μέσω ελεγκτών λειτουργίας Ασύρματου Δικτύου Cisco AIR-CT5508.

ΑDVANCED SERVICES

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης εμπιστεύεται την Algosystems επι σειρά ετών, για την παροχή  υπηρεσιών επανορθωτικής υποστήριξης καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών για όλες τις υπηρεσίες τηλεφωνίας Unified Communications (CallManager, IP Contact Center, Telepresence). Επιπλέον παρέχονται υπηρεσίες επανορθωτικής υποστήριξης για τον κεντρικό δικτυακό εξοπλισμό για την διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του δικτύου του.

WordPress Image Lightbox