Καθημερινή

NEXT GENERATION SECURITY

Κύριο μέλημα του προσωπικού της Διεύθυνσης Πληροφορικής της γνωστής εφημερίδας Καθημερινής, ήταν η περιφερειακή ασφάλεια του δικτύου της τόσο στο κεντρικό όσο και στο περιφερειακό της site.

Η λύση που προτάθηκε και υλοποιήθηκε απο την Algosystems στην Καθημερινή, ήταν η προσθήκη  Cisco NGFW  σε υψηλή εφεδρία, με υπηρεσίες Intrusion Prevention Systems και Advance Malware Protection.

Τα συστήματα αυτά αντικατέστησαν τις παλαιές συσκευές Cisco ASA του πελάτη και ενοποίησαν την ασφάλεια στην περίμετρο, μέσα απο μια κεντρική διαχείριση.

Υλοποιήθηκε επίσης η υπηρεσία Cisco Anyconnect VPN για να καλύψει την ασφαλή απομακρυσμένη πρόσβαση των εξωτερικών υπαλλήλων της εφημερίδας. H Καθημερινή διαθέτει ήδη Web Security Appliances για URL filtering και Application Control.

Τα οφέλη που αποκόμισε η γνωστή εφημερίδα, ήταν η προηγμένη προστασία απο κακόβουλα λογισμικά και διαδικτυακές επιθέσεις και η ολοκληρωμένη κλιμακωτή υποδομή ασφάλειας με ελάχιστους κινδύνους.

WordPress Image Lightbox