Hellenic American Union

Hellenic American Union

Η Hellenic American Union (HAU), έχει υλοποιήσει ενημερωτικές καμπάνιες για νέες εκπαιδεύσεις, τμήματα, εξετάσεις,  events κλπ. με χρήση του μηχανισμού CCMS για μαζική αποστολή email campaigns.

WordPress Image Lightbox