Hellenic American Union

Hellenic American Union

Η Hellenic American Union (HAU), έχει υλοποιήσει ενημερωτικές καμπάνιες για νέες εκπαιδεύσεις, τμήματα, εξετάσεις,  events κλπ. με χρήση του μηχανισμού CCMS για μαζική αποστολή email campaigns.

WordPress Image Lightbox
Cookie Box Settings