Έργα Βιομηχανικού Αυτοματισμού

DEMO S.A. Βιομηχανία Φαρμάκων

H Bιομηχανία Φαρμάκων DEMO SA ανέθεσε στην Algosystems τη μελέτη, τη σχεδίαση, την καλωδίωση καθώς και τη θέση σε λειτουργία αλλά και τη συντήρηση ενός συστήματος ελέγχου–τηλεχειρισμού της παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων της εταιρείας, το οποίο και αφορούσε σε έλεγχο ηλεκτρικών οργάνων και αυτοματισμών.

Επιπλέον,  το έργο αφορούσε και στον αυτοματισμο του συστήματος  ελέγχου & υλοποίησης συνταγών παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων του νέου εργοστασίου αλλά και στην  αναδιάρθρωση της συνδεσμολογίας μεταξύ των δεξαμενών και γεμιστικών μηχανών και την προσθήκη 10 βανών και 10 θερμοστοιχείων. Τέλος, αφορούσε και στην επέκταση του συστήματος ελέγχου στο νέο χώρο παραγωγής νερού.

New Doha International Airport, Qatar – Σύστημα Διαχείρισης Τροφοδοσίας

Ο νέος αερολιμένας της πόλης Doha έχει κατασκευαστεί σε μια περιοχή 22 τετραγωνικών χιλιομέτρων, με τη μισή επιφάνεια να αποτελείται από ανακτημένες εκτάσεις γης.

Σε πλήρη λειτουργία, μπορεί να εξυπηρετήσει 50 εκατομμύρια επιβάτες και 320.000 πτήσεις με 2 εκατομμύρια τόνους φορτίου ανά έτος. Στον αερολιμένα περιλαμβάνονται δύο ξενοδοχεία τριών και πέντε αστέρων. Το Σύστημα Διαχείρισης Τροφοδοσίας αναμένεται να εξυπηρετεί 75.000 γεύματα ημερησίως.

Η Algosystems Qatar ανέλαβε τη μελέτη, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συστήματος διαχείρισης τροφοδοσίας.

ALCO Συστήματα Αλουμινίου

H εταιρία ανέλαβε την μελέτη και υλοποίηση του συστήματος εποπτικού ελέγχου γραμμής παραγωγής διέλασης αλουμινίου της ΑLCO.

ΔΕΣΦΑ

Η Algosystems ανέλαβε την υλοποίηση έργου μετρητικού εξοπλισμού και εξοπλισμού SCADA πεδίου για την αναβάθμιση των μετρητικών σταθμών Μαρκόπουλου, Κομοτηνής, Κοκκίνας, Λάρισας, Πετροπηγής, Θεσσαλονίκης East U-2220 & Θεσσαλονίκης North U-2240. Επίσης, ανέλαβε την υλοποίηση συστήματος ελέγχου βανοστασίων (Line Valve) φυσικού αερίου Στοφάνης, Ασωπού και Χαλκερού.

3E

Υλοποίηση συστήματος  ελέγχου γεμιστικής μηχανής (Filer) για τη θραύση μπουκαλιών και την αποκατάσταση λειτουργίας, σε επτά εργοστάσια της 3E.

Υλοποίηση συστήματος εποπτικού ελέγχου (SCADA) της γραμμής παραγωγής στο εργοστάσιο των Αθηνών με χρήση εξοπλισμού Hardware των εταιριών SIMATIC- S και λογισμικού GENESIS

Αθηναϊκή Ζυθοποιία

Υλοποίηση συστήματος εποπτικού ελέγχου των Utilities του εργοστασίου της Πάτρας, αποτελούμενο από 12 PLCs Simatic, S5 σε δίκτυο L2  καθώς και  λογισμικό Genesis (SCADA).

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Υλοποίηση συστήματος εποπτικού ελέγχου των μονάδων παραγωγής αμμωνίας & αιθυλενίου στο Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης. Υλοποίηση δικτύου PLCs με εξοπλισμό Opto-22 & λογισμικό Genesis.

FUJAIRAH Refinery Company

To διυλιστήριο της FUJAIRAH στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανέθεσε στην Algosystems την εγκατάσταση DCS & ESD συστημάτων για το Διυλιστήριό της.

Συγκεκριμένα, το έργο αφορούσε σε προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για το σύστημα αυτόματου ελέγχου του διυλιστηρίου, καθώς και σε σύστημα επιτήρησης αυτόματου ελέγχου αλλά και μονάδας διαχείρισης απορριμάτων.

WordPress Image Lightbox