Ελληνοαμερικανική 'Ενωση

UNIFIED COMMUNICATIONS

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση ιδρύθηκε το 1957. Είναι ένας μη-κερδοσκοπικός, εκπαιδευτικός και πολιτιστικός οργανισμός με ισχυρές κοινωνικές αναφορές, διεθνή παρουσία και δραστηριότητα. Τα προγράμματα της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης απευθύνονται σε ένα ευρύτατο κοινό και χαρακτηρίζονται από δυναμικότητα, πρωτοποριακό σχεδιασμό και πρακτικότητα. Αποτελεί ένα από τα κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα στη χώρα μας. Η ΕΑΕ εναρμονίζεται διαχρονικά με τις εξελίξεις της τεχνολογίας. Για την δικτυακή της υποδομή, καθώς και το τηλεφωνικό της κέντρο, έχει επιλέξει την Algosystems και τις πρωτοποριακές λύσεις της Cisco. Παρέχει στο προσωπικό, στους συνεργάτες και στους σπουδαστές, όλες τις σύγχρονες αξιόπιστες και ποιοτικές τεχνολογικά λύσεις.

Η υλοποίηση του τηλεφωνικού κέντρου της Cisco έγινε με χρήση των πρώτων εκδόσεων του Call Manager και μέσω συνεχών αναβαθμίσεων, παρέχεται στους χρήστες, η λειτουργικότητα και τα πλεονεκτήματα του Cisco Collaboration Solution.

DATA CENTER NETWORKING

Η Ελληνοαμερικάνικη Ένωση, ένα από τα κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, εναρμονίζεται διαχρονικά με τις εξελίξεις της τεχνολογίας.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των νέων υποδομών Data Center Networking έγινε με χρήση της Unified Computing αρχιτεκτονικής, παρέχοντας υψηλή απόδοση, ευελιξία και λειτουργία, έτσι ώστε ο εκπαιδευτικός οργανισμός να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις σύγχρονες εκπαιδευτικές του ανάγκες.

Business Continuity

Με στόχο τη διασφάλιση της κρίσιμης επιχειρησιακής συνέχειας της Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης, εγκαταστάθηκε σε αυτή και συντηρείται από την Algosystems σύστημα backup  & Archiving.

Με το σύστημα αυτό παρέχεται η δυνατότητα ασφαλούς αποθήκευσης των δεδομένων του οργανισμού, με σκοπό τη διασφάλιση της συνέχειας της επιχειρησιακής δραστηριότητας, σε περίπτωση εμφάνισης τεχνικής αστοχίας. Γεγονός, που θα μπορούσε να προκαλέσει ποικίλλα προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της πληροφοριακής υποδομής της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

WordPress Image Lightbox