Business Continuity

ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

Στα πλαίσια της επιχειρησιακής συνέχειας του Ομίλου Ηρακλή και μετά από αξιολόγηση της κρισιμότητας των επιχειρησιακών λειτουργιών και των επιπτώσεων της πιθανής διακοπής τους, προτάθηκε στην εταιρία, υλοποιήθηκε και υποστηρίζεται από την Algosystems υποδομή backup  & archiving.

 

Η υλοποίηση της λύσης έγινε με χρήση Veritas Netbackup.

GLOBAL FINANCE

Στα πλαίσια της επιχειρησιακής συνέχειας  του επενδυτικού ομίλου Global Finance, κρίθηκε απαραίτητη η δυνατότητα ασφαλούς αποθήκευσης των δεδομένων της, καθώς και της εύκολης πρόσβασης σε αυτά κάτω από όλες τις συνθήκες.

Ενεργώντας προς αυτή την κατεύθυνση, προτάθηκε και υλοποιήθηκε από την Algosystems σημαντικό έργο backup  & archiving, τόσο τοπικά όσο και στο cloud, διασφαλίζοντας με έξυπνο τρόπο τόσο τα data όσο και το email του οργανισμού.

ASSODIVERS

Mε στόχο τη βέλτιση διασφάλιση των δεδομένων της, η Assodivers- ειδική στην υποβρύχια εγκατάσταση καλωδίων- ανέθεσε στην Αlgosystems την αναβάθμιση του ήδη υπάρχοντος συστήματος backup της Symantec στην τελευταία έκδοση της εταιρίας, με προηγμένες λειτουργίες.

Οι νέες προηγμένες λειτουργίες επιταχύνουν τη διαδικασία επαναφοράς των συστημάτων  και υποστηρίζουν βελτιωμένες δυνατότητες και σε εικονικά περιβάλλοντα (virtualisation).

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Με στόχο τη διασφάλιση της κρίσιμης επιχειρησιακής συνέχειας της Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης, εγκαταστάθηκε σε αυτή και συντηρείται από την Algosystems σύστημα backup  & Archiving.

Με το σύστημα αυτό παρέχεται η δυνατότητα ασφαλούς αποθήκευσης των δεδομένων του οργανισμού, με σκοπό τη διασφάλιση της συνέχειας της επιχειρησιακής δραστηριότητας, σε περίπτωση εμφάνισης τεχνικής αστοχίας. Γεγονός, που θα μπορούσε να προκαλέσει ποικίλλα προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της πληροφοριακής υποδομής της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ο Χρυσός Οδηγός επέλεξε το Microsoft DPM ως σύστημα backup για τα δεδομένα του.

Η Algosystems ανέλαβε τον σχεδιασμό και την  υλοποίηση του Microsoft DPM2012 Backup στον Χρυσό Οδηγό σε φυσικό Server, ενώ ως αποθηκευτικοί χώροι χρησιμοποιήθηκαν και αποθηκευτικά συστήματα (storage, tape libraries)  τεχνολογίας FC.

Με την παραπάνω υλοποίηση έγινε πλήρης διασφάλιση των δεδομένων σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη.

WORKABLE

H Workable είναι μία ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία στο χώρο του recruiting software, έχοντας δημιουργήσει μία πλατφόρμα που απλοποιεί τη διαδικασία των προσλήψεων. Διαθέτει γραφεία στην Αθήνα, το Λονδίνο και τη Βοστόνη. Η Workable επέλεξε να συνεργαστεί με την Algosystems καθώς βασίστηκε στην εξειδίκευση και την εμπειρία μας.

 

Εγκαθιστώντας Cisco Wireless Controller και επαρκή Access Points τελευταίας τεχνολογίας, η Algosystems δίνει πρόσβαση σε υπαλλήλους και επισκέπτες της Workable σε ένα ασφαλές δίκτυο.

 

Στη Workable γίνονται καθημερινά meeting και τηλεδιασκέψεις. Συχνά, οι συμμετέχοντες χρειάζονται να συνδεθούν στο δίκτυο ασύρματα, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα περισσότερες από μία mobile συσκευές. Η ομάδα πιστοποιημένων σε Wireless δίκτυα, μηχανικών της Algosystems σχεδίασε και έχτισε ένα αξιόπιστο δίκτυο που δίνει προτεραιότητα σε οπτικοακουστικά πακέτα. Το δίκτυο αυτό βοηθάει ώστε να επικοινωνούν εύκολα οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε διαφορετικά γραφεία και να συνεργάζονται καλύτερα οι ομάδες.

ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

Η ιδιαίτερη φύση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας καθιστούσε αναγκαία την επιχειρησιακή συνέχειά του και την ελεγχόμενη έκθεσή του σε έκτακτα συμβάντα που θα απειλούσαν τη διακοπή της απρόσκοπτης λειτουργίας του.

Το έργο της επιχειρησιακής συνέχειας σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και υποστηρίζεται απο την Algosystems. Η υποδομή του DR site φιλοξενείται σε ένα απο τα μεγαλύτερα DataCenters  της Αττικής.

Οι υπηρεσίες Business Continuity που παρέχονται, δίνουν στο Ταμείο εγγυημένο χώρο εργασίας και διαθεσιμότητα υποδομής προκειμένου να είναι σε θέση να συνεχίσει τη λειτουργία του  χωρίς διακοπή , ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο απώλειας εσόδων ή φήμης.

WordPress Image Lightbox
Cookie Box Settings