Αττική Οδός

DATA CENTER NETWORKING

Η Αττική Οδός, ένα από τα μεγαλύτερα συγχρηματοδοτούμενα οδικά έργα της Ευρώπης, στα πλαίσια της επέκτασης και εκσυγχρονισμού του κεντρικού Data Center της, αποφάσισε την πλήρη ανασχεδίασή του και την εγκατάσταση νέου δικτυακού εξοπλισμού. Ο νέος εξοπλισμός θα έπρεπε να εξυπηρετεί ανάγκες Collapsed Core με Distribution λειτουργικότητα, θα διασφάλιζε τη διασύνδεση όλων των Server με 10G και 1G συνδέσεις και θα συνδεόταν με την υπάρχουσα SAN βασισμένη σε Brocade FC switches, με τον έλεγχο και παραμετροποίηση του SAN να γίνεται πλέον από τη νέα υποδομή.Τέλος θα έπρεπε να υπάρχει πλήρη υποστήριξη FCoE προς το σύνολο των servers.

Για τον σκοπό αυτό, η Algosystems χρησιμοποίησε ζεύγος Nexus 56ΧΧ για την υλοποίηση VPC cluster και επιπλέον 2 Fabric Extenders ως Top of Rack switches, για τη διασύνδεση όλων των server UTP διασυνδέσεων.

Δεδομένου ότι το περιβάλλον της Αττικής Οδoύ είναι πλήρως παραγωγικό, real time (transactiοnal) και με υψηλές απαιτήσεις διαθεσιμότητας (CCTV), η διαδικασία μετάβασης σχεδιάστηκε βάσει των απαιτήσεων αυτών.

Τέλος, εγκαταστάθηκε εργαλείο διαχείρισης Cisco Data Center Network Manager (DCNM) για τον έλεγχο των Nexus, όσον αφορά το δικτυακό κομμάτι.

WordPress Image Lightbox