Atlantic Supermarkets

Atlantic Supermarkets

Παρόμοια, τα Atlantic Supermarkets έκαναν χρήση ενός advanced workflow management συστήματος ανεπτυγμένο από την Algosystems, το οποίο συνέδεε τις ανάγκες των υποκαταστημάτων σε προϊόντα με την διαδικασία εγκρίσεων και επιτάχυνε έτσι την απόκριση όλων των εμπλεκομένων, κρίσιμο στοιχείο στην αποτελεσματική διαχείριση ευαίσθητων στο χρόνο προϊόντων.

WordPress Image Lightbox