ALSTOM Transport Α.Ε.

ALSTOM Transport Α.Ε.

Υλοποίηση κεντρικού συστήματος εποπτικού ελέγχου (SCADA) ηλεκτροκίνησης των σιδηροδρομικών γραμμών του Εμπορευματικού Σταθμού Θριασίου, όπως και τοπικών συστημάτων ελέγχου των 4 Υποσταθμών 25 KV αλλά και δικτύου οπτικού δακτυλίου μεταξύ των Υποσταθμών και του Κέντρου Ελέγχου.

Υλοποίηση του απομακρυσμένου συστήματος εποπτικού ελέγχου (SCADA) ηλεκτροκίνησης του Σταθμού του Θριασίου από το Κέντρο Ελέγχου της Κορίνθου.

WordPress Image Lightbox