Εγνατία Οδός

Εγνατία Οδός

Ο αυτοκινητόδρομος της Εγνατίας Οδού συνδέει τον λιμένα της Ηγουμενίτσας στα βορειοδυτικά της Ελλάδας, με τους Κήπους Έβρου για την είσοδο στην Τουρκία βορειοανατολικά. Η ονομασία «Εγνατία» έχει ιστορική αναφορά στον δρόμο που συνέδεε την Ρώμη με την Κωνσταντινούπολη, διασχίζοντας τις ίδιες γεωγραφικές περιοχές με τη μοντέρνα Εγνατία. Έχει μήκος 670km, περνάει μέσα από 11 μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και συνδέει 4 λιμένες και 6 αερολιμένες. Έχει 63 κόμβους, 177 γέφυρες συνολικού μήκους 40km και 73 δίδυμες σήραγγες συνολικού μήκους 50km.

Η Algosystems ανέλαβε την ανάπτυξη, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία των ακόλουθων:

  • Ενσωμάτωση SCADA του ανοιχτού δρόμου και των υποσυστημάτων σηράγγων σε 26 δίδυμες σήραγγες.
  • IP Τηλεφωνία Έκτακτης Ανάγκης
  • Σύστημα IP CCTV
  • Δίκτυο οπτικών ινών και ενεργά στοιχεία δικτύου σε σήραγγες και ανοιχτό δρόμο
  • Σύστημα γραμμικής πυρανίχνευσης
  • Συστήματα ανίχνευσης ρύπων
  • Τριών τοπικών κέντρων ελέγχου ενσωματωμένα σε ένα Κεντρικό Κέντρο Ελέγχου κυκλοφορίας.

Περιλαμβάνεται επίσης η ανάπτυξη ενός μοντέρνου Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας σε 60km αυτοκινητοδρόμου μεταξύ του Α/Κ Αράχθου και Α/Κ Παναγιάς. Το σύστημα της Εγνατίας χειρίζεται 810 διαφορετικά σενάρια κυκλοφορίας και 1632 διαφορετικές φάσεις ελέγχου κυκλοφορίας.

WordPress Image Lightbox