Γραφεία Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004

Γραφεία Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004

Η Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, ανέθεσε στην Algosystems για τα κτίρια-γραφεία της  τη σχεδίαση, την καλωδίωση και τη θέση σε λειτουργία καθώς και τη συντήρηση ενός συστήματος διαχείρισης  Κτιρίου & Ενέργειας (BΕMS). Το έργο περιελάμβανε πίνακες ισχύος και διανομής, δομημένη καλωδίωση καθώς και διαμόρφωση-εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίου ανάπτυξης εφαρμογών προσομοίωσης Ολυμπιακών Αγώνων (Integration Lab).

WordPress Image Lightbox