Έλεγχος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Ν.Αττικής

Έλεγχος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Ν.Αττικής

Το σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας Ν.Αττικής είναι ένα σημαντικό έργο μεταφορών το οποίο πραγματοποιήθηκε για τους Ολυμπιακούς αγώνες Αθήνα 2004. Το σύστημα σχεδιάστηκε το 2002 και αποπερατώθηκε εντός χρονοδιαγράμματος το καλοκαίρι του 2004. Κόστισε 255 εκ. για τη σχεδίαση, κατασκευή και εφαρμογή του. Η λειτουργία του συστήματος υποστηρίζεται από δύο εφεδρικά κέντρα ελέγχου κυκλοφορίας τα οποία λαμβάνουν πληροφορίες από 210 κάμερες CCTV και πάνω από 700 βρόχους. Λαμβάνει επίσης σήματα από 71 κάμερες ανίχνευσης συμβάντων και ελέγχει 24 Πινακίδες.

Η Algosystems υλοποποίησε την  ανάπτυξη, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία των IP Δικτύων οπτικών ινών 10G και 2 εφεδρικών Κέντρων Ελέγχου Κυκλοφορίας.

WordPress Image Lightbox