Ευκαιρίες Καριέρας

Aναζητούμε έναν Presales Solutions Architect ο οποίος θα ενταχθεί στο ICT Presales τμήμα της εταιρίας μας. Ο ρόλος του θα περιλαμβάνει διαμεσολάβηση με πελάτες, τεχνικό τμήμα, account / project managers, vendors με στόχο να επιτευχθεί το βέλτιστο δυνατό customer lifecycle αποτέλεσμα.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Αλληλεπίδραση με  πελάτες σε όλα τα επίπεδα διοίκησης προκειμένου να ερμηνευθούν και να αξιολογηθούν  επιχειρηματικές απαιτήσεις και προτεινόμενες λύσεις τεχνολογίας
 • Συγγραφή λύσεων και τεχνικών προτάσεων που θα ενσωματωθούν στις εμπορικές προτάσεις της εταιρίας
 • Συνεργασία με όλα τα εσωτερικά τμήματα για την ανάπτυξη στοιβαρών λύσεων για τους πελάτες της εταιρίας
 • Κατανόηση επιχειρηματικών μοντέλων και  μεταφράση είτε σε configuration πλατφόρμας είτε σε προδιαγραφές για νέες υλοποιήσεις
 • Υποστηρίξη της ομάδας πωλήσεων με τεχνικές γνώσεις όπως απαιτείται, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης DEMO, POVs και βοήθεια σε RFPs
 • Πιθανότητα παρουσίασης προιοντικών δυνατοτήτων και λύσεων  σε εσωτερικές ομάδες και πιθανους πελάτες

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πανεπιστημιακό πτυχίο σε  Engineering ή Computer Science.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 • Δυνατότητα Solution Architectural Design  για ένα μεγάλο εύρος λύσεων, τεχνολογιών και προιόντων
 • Προηγούμενη εμπειρία σε  Presales position είναι επιθυμητή
 • Εκλπηρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)
 • Κάτοχος έγκυρου διαβατηρίου ή δυνατότητα αίτησης για διαβατήριο

 

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Εξαιρετικό Account Management αλλά και δυνατότητες επικοινωνίας με πελάτες
 • Εξαρετικές επικοινωνιακές δυνατότητες αλλά και διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Αναλυτική σκέψη ικανή να μεταφράσει γενικές απαιτήσεις σε εξειδικευμένες και στοιβαρές λύσεις

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Δεξιότητες ομαλής ένταξης και ανάπτυξης μέσα από εργασιακές ομάδες
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Aυτοπαρακινούμενος/η
 • Aρέσκεστε στο να αναλαμβάνετε πρωτοβουλίες

Eπικοινωνήστε μαζί μας στο  hr[at]algosystems[.]gr

WordPress Image Lightbox