Ευκαιρίες Καριέρας

C# Software Developer

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πολύ καλή γνώση/εμπειρία ανάπτυξης εφαρμογών με τη χρήση C#, Microsoft SQL Server, Entity Framework
  • Πολύ καλή γνώση/εμπειρία ανάπτυξης δικτυακών εφαρμογών με χρήση ASP.NET, MVC.
  • Καλή γνώση Web Services (REST και WSDL).
  • Πολύ καλή γνώση αρχών αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού και βάσεων δεδομένων.
  • Πολύ καλή γνώση Microsoft SQL Server.
  • Προϋπηρεσία 3 τουλάχιστον ετών σε ανάλογη θέση.
  • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Επιθυμητά προσόντα:

  • Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης Σχολής Πληροφορικής ή σχετικής κατεύθυνσης.
  • Εξοικείωσή με προγραμματιστικές αρχιτεκτονικές.
  • Εξοικείωσή με συστήματα source control.

 

Στείλτε το βιογραφικό σας στην Αlgosystems στο hr[at]algosystems[dot]gr.

WordPress Image Lightbox