Η ομάδα μας

Τάσος Μαναρας

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Ο Τάσος Μανάρας είναι Διευθυντής Πωλήσεων & Διαχείρισης Ποιότητας Μετρολογίας της Algosystems. Ο κ. Μανάρας είναι υπεύθυνος για την καθημερινή λειτουργία της επιχειρησιακής μονάδας Μετρολογίας, διαθέτοντας 20ετή εμπειρία  σε προμήθεια πρότυπου μηχανολογικού εξοπλισμού, παροχής υπηρεσιών μετρήσεων ακριβείας & διακρίβωσης μετρολογικού εξοπλισμού. Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία σε θέματα διαχείρισης ποιότητας που αφορούν την δημιουργία, την οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων ποιότητας με βάσει διεθνή πρότυπα όπως ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17043, ISO 15189, ISO/IEC 17065, ISO 9001 κ.α.

Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο M.Sc. στη Διασφάλιση Ποιότητας από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) και προπτυχιακό τίτλο Μηχανολόγου Μηχανικού Τ.Ε. από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά.

WordPress Image Lightbox
Cookie Box Settings