Η ομάδα μας

ΣΟΦΙΑ ΩΡΟΛΟΓΑ

MARKETING COMMUNICATIONS MANAGER

Η Σοφία Ωρολογά είναι η Marketing Communications Manager της Algosystems. Έχει στην ευθύνη της την ενιαία επικοινωνία της εταιρίας προς το εξωτερικό και εσωτερικό κοινό της, καθώς και την προβολή του portfolio λύσεων που προσφέρει η Algosystems στην αγορά.

H κα. Ωρολογά έχει διαγράψει επαγγελματική πορεία 20 ετών στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε θέσεις  με επίκεντρο τις επικοινωνίες του Μαρκετινγκ (Marketing Communications). Kατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Μ.Α.) σε Μarketing Communications από το Βournemouth University του Ηνωμένου Βασιλείου, πτυχίο σε Μarketing Management από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδας και Professional Diploma in Digital Marketing από το Digital Marketing Institute και το ALBA.

WordPress Image Lightbox