Προσήλωση Στην Ποιότητα

Προσήλωση στην Ποιότητα

Η παροχή λύσεων και υπηρεσιών ποιότητας είναι εδώ και δεκαετίες άρρηκτα συνδεδεμένη με το DNA της Algosystems. Oι επιχειρησιακές μονάδες Eπικοινωνιών και Πληροφορικής και Αυτοματισμών και Ελέγχου της Algosystems, ακολουθούν τις επιταγές του πρότυπου ISO 9001 για πάνω από 17 χρόνια. Tο στελεχιακό δυναμικό της εταιρίας είναι άρτια καταρτισμένο και διαθέτει όλες τις τελευταίες τεχνολογικές πιστοποιήσεις που απαιτούνται για την προσφορά λύσεων και υπηρεσιών, στην αιχμή της τεχνολογίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρία διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα Project Management, με στελέχη πιστοποιημένα κατά PMP, με στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες της. Παράλληλα, όσον αφορά στην επιχειρησιακή μονάδα Μετρολογίας, αξίζει να σημειωθεί ότι είναι πιστοποιήμένη με την υψηλότερη πιστοποίηση για εργαστήρια διακριβώσεων, αυτή του ISO/IEC 17025:2005.

Η Δέσμευση της Διοίκησης και των εργαζομένων της Algosystems, είναι :

  • Nα παρέχουμε σε όλους τους πελάτες μας υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής ποιότητας
  • Να παραμένουμε σταθερα, ιδανικοί συνεργάτες των προμηθευτών μας, στα πλαίσια ισότιμων και δημιουργικών συνεργασιών
  • Να εξασφαλίζουμε υψηλής ποιότητας περιβάλλον εργασίας για το ανθρώπινο δυναμικό μας, παρέχοντας κίνητρα, διαρκείς προκλήσεις και προοπτικές
  • Να ανταποδίδουμε στους μετόχους μας την εμπιστοσύνη τους.
WordPress Image Lightbox